Доброволно Здравно Осигуряване
 • Доброволна здравна застраховка - получавате необходимите медицински грижи, без бюрократични процедури, когато имате нужда!

 • Положителни ефекти от груповата (корпоративната) доброволна здравна застраховка:

  • Производствен ефект: намаляват отсъствията от работа и повишават производителността на труда.
  • Социален ефект: подобряване социалната защита на персонала чрез осигуряване на бърз и безотказан достъп до специализирана и висококвалифицирана медицинска помощ
  • Финансов ефект под формата на данъчни облекчения: до 40 лева месечно за осигурен работник/служител се признават за разход и не подлежат на данъчно облагане.
  Поискай оферта
 • Медицински грижи за семейството Ви

  • Улеснен достъп до предпочетени специалисти и здравни заведения
  • Възможност за консултация с водещите български специалисти
  • Спешен и планов медицински транспорт
  • Професионални грижи и отношение
  Поискай оферта

Доброволна здравна застраховка

е начина да получите качествено и модерно медицинско обслужване, когато Ви е необходимо. Чрез Здравна застраховка, осигурена от работодателя Ви, получавате пакет от съвременни медицински услуги от квалифицирани специалисти от най-добрите клиники без да чакате и без бюрокрация!

Научете повече за предимствата, които осигурява доброволно здравно застраховане или поискайте корпоративна оферта. Предлагаме специални условия за фирми и организации, договорени с най-добрите здравноосигурителни компании.

Промоция

Сключете Корпоративна Здравна Застраховка
само за 21,80 лв. месечно на служител*!

* За фирми с минимум 5 служителя

Доболнична помощ

Доболнична помощпървични и вторични прегледи при свободно избран лекар в извънболнични амбулаторни и домашни условия, клинични изследвания, лечение, рехабилитация и системно лекарско наблюдение

Болнична помощ

Болнична помощдиагностика и лечение на осигурените лица в клиники и отделения на многопрофилни и специализирани болници за активно лечение, манипулации и операции

Рехабилитация

Рехабилитация и физиотерапияСанаториално лечение в специализирани лечебни заведениял. Физиотерапевтични процедури. Рехабилитационни процедури

Лекарства и консумативи

Лекарства и консумативина осигурените лица за медицински услуги, закупуване на лекарства, консумативи и помощни средства

Стоматолог

Стоматологпрофилактични прегледи, лечение и хирургични дейности

Скрининг и превенция

Прегледи скрининг превенцияздравни услуги за опазване на здравето и ранна диагностика

Лечение в чужбина

Лечение в чужбинаПокриват се операции и манипулации в медицински заведения в Европейски Съюз.

Здравни грижи

Здравни грижимедицински и немедицински услуги и спомагателни дейности, свързани с допълнителни грижи за болните в домашни и болнични условия
Основното предимство е бързото и качествено разрешаване на здравословния проблем...

Интервюта

Error type: "Forbidden". Error message: "Requests from referer are blocked." Domain: "global". Reason: "forbidden".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id instrade belongs to a username. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.

Адрес

бул. Драган Цанков №36
СТЦ Интерпред, София 1057
Телефон: 9717777
Факс: 9711000
Website: дзо.com

Важна информация

Лични данни
Бисквитки
Информация по чл.325 от КЗ
Този сайт е собственост на Инстрейд Застрахователен Брокер ЕООД , лиценз №35, регистриран под номер 288 от Комисият за Финансов Надзор. Регистрация от Комисията за защита на личните данни номер 24604.