Доброволно Здравно Осигуряване

Групова

Групова доброволно здравна застраховка

 

Име за контакт (*):

Email за контакт (*):

Телефон за контакт (*):

Фирма/организация (*):

Бранш (*)

Брой на служителите/работниците(*):

Брой на управленския екип(*):

Месечен бюджет на човек(*):

Допълнителна информация

Код за сигурност
captcha

Въведете кода

Интервюта в медии

Error type: "Forbidden". Error message: "Access Not Configured. YouTube Data API has not been used in project 247105191375 before or it is disabled. Enable it by visiting https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/overview?project=247105191375 then retry. If you enabled this API recently, wait a few minutes for the action to propagate to our systems and retry." Domain: "usageLimits". Reason: "accessNotConfigured".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id PL7D64053F99FB705D belongs to a playlist. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.

Адрес

бул. Драган Цанков №36
СТЦ Интерпред, София 1057
Телефон: 9717777
Факс: 9711000
Website: дзо.com

Важна информация

Лични данни
Бисквитки
Този сайт е собственост на Инстрейд Застрахователен Брокер ЕООД , лиценз №35, регистриран под номер 288 от Комисият за Финансов Надзор. Регистрация от Комисията за защита на личните данни номер 24604.