Доброволно Здравно Осигуряване

Информация

Какво е Здравна застраховка? Каква полза мога да имам от нея?

Здравната застраховка доскоро се наричаше Доброволно здравно осигуряване.

По-долу можете да научите всичко, което Ви интересува:

Основна информация за Здравната застраховка


 • Какво е Здравна застраховка?

   Когато се разболеем, първото нещо, което се сещаме е, че имаме право да отидем при личния си лекар. От него получаваме съответно преглед/ насочване към специалисти/ изследвания/ болничен престой и т.н. Тези здравни грижи се покриват от институцията Националната здравно-осигурителна каса, чрез здравните ни осигуровки и плащането им не е по желание, а е задължително по закон. Обикновено осигуровките не се плащат пряко от гражданите, а от техните работодатели, по силата на трудовия договор.

   Поради тази причина задължителното здравно осигуряване се приема за даденост и за единствен вариант на цялостно медицинско обслужване. Има още един вариант, който е доброволен и доскоро (преди последните законови промени) се наричаше "Доброволно здравно осигуряване". Сега названието е "Здравна застраховка".

   Здравната застраховка представлява доброволно, частно ползване на пакети от медицински услуги. Тези пакети се предлагат от различни застрахователни компании, в конкуренция. Съответно те варират според вида и степента на покритията, цената, качеството и т.н.

   Като цяло, при Здравната застраховка, качеството на здравните услуги и бързината на административното обслужване са далеч по-добри от тези на НЗОК. Ползването на Здравна застраховка, обаче, не отменя задължението да се плащат здравни осигуровки към НЗОК.

   Здравна застраховка може да се сключи лично, но често бива предлагана от работодателите, като допълнителна облага към заплатата. Утвърдените и сериозни фирми включват Здравна застраховка като социална придобивка за служителите си.

 • Какви са ползите?
  • - Покрива ангажиментите Ви по трудова медицина;
  • - Контрол над болничните;
  • - Лоялност от служителите Ви;
  • - Производителни служители;
  • - Сериозно име на фирмата Ви;
  • Все повече фирми осъзнават, че е по-изгодно да задържат ключовите си кадри чрез убедителни социални придобивки, отколкото да ги оставят да се озъртат за възможности при конкуренцията. В противен случай може да се окаже, че цялото инвестирано време и пари в обучение са изгубени, а в вътрешнофирменото know-how е попаднало в ръцете на конкурентите.

   Кои са тогава тези убедителни социални придобивки, в които да инвестирате? Безспорно, най-силната социална придобивка е грижата за здравето. Здравната застраховка е изключително удобен и модерен инструмент да осигурите такава грижа за служителите си.

   Фирмите, чиито служители са защитени чрез покритията на Здравната застраховка, излъчват сигнал за стабилност и дългосрочно намерения към останалите субекти на пазара - конкуренти, контрагенти и клиенти.

 • Каква е цената?
  • Цената се движи от 15лв до 60лв месечно, в зависимост от следните фактори:
   • - Колко души са застраховани - колкото повече, толкова по-ниска е цената;
   • - Средна възраст на застрахованите лица;
   • - Съотношение мъже/ жени;
   • - Включени покрития (т.е. какъв тип медицински разходи може да се покрият при нужда);
   • - Лимити (т.е. максималните суми, които може да се изплатят);
   • - Форма на обслужване - абонаментна (клиентът ползва лечебни заведения от списъка на застрахователната компания) или възстановяване на разходи (клиентът отива, при което лечебно заведени/ специалист иска и после компанията осребрява разходите);
   • - Т.н. "квота на щетимост". При подновяване на договора за Здравна застраховка, застрахователната компания може да повиши цените, ако й се е налагало да изплаща суми твърде често. (Най-честа причина е недобросъвестното използване на услугата от страна на клиентите). От друга страна, ако изплатените обезщетения са били под определен праг (въпросната квота на щетимост), застрахователните компании може да предложат отстъпка при подновяване);
  • Съгласно чл. 208 от Закона за корпоративното подоходно облагане, "вноските за доброволно здравно осигуряване направени от Работодателя за всеки осигурен служител, в размер до 60 лева месечно, се приспадат от облагаемата печалба на фирмата." За да Ви бъде призната Здравната застраховка за фирмен разход трябва да застраховате всичките си служители с трудов договор, без изключения.
 • Струва ли си?
   Спестени разходи:
  • - Здравната застраховка напълно покрива задължението Ви за годишни профилактични прегледи по трудова медицина, като прегледите в никакъв случай не са проформа (за разлика от масовите некоректни практики на фирмите специализирани в трудова медицина);
  • - Имате контрол над болничните и на служителите Ви просто няма да им се налага да губят време с тромавото обслужване на НЗОК;
  • Ползи:
  • - Цената за сключване на Здравна застраховка, отнесена към ползите да имате лоялни, мотивирани и производителни служители е една добра инвестиция.
  • Помислете за разходите конкуренцията да отнеме от Вас ключов служител. Това са времето и парите, които вече сте похарчили да откриете, наемете и обучите този човек; после са времето и парите за търсене, наемане и обучение на нов човек; в сметката включваме и пропуснатите ползи в целия този период, евентуалната суматоха и фирмената информация, пренесена при конкуренцията.

   Кое е подходящото решение тогава? За предпочитане ли е Здравната застраховка, пред стимули като <а>парични бонуси/ обвързващи договори/ служебен телефон / служебен автомобил/ team-building-и/ фирмени партита и екскурзии?

   Нека се спрем на някои предимства, за да прецените:

  • - Запомнящ се ефект: когато човек е болен/ пострадал е най-уязвим. Ако точно в такъв момент получи първо качество медицинско обслужване, той или тя ще изпита емоционално сигурността, която му дава работодателят. Това води до стремеж към задържане на придобивката, т.е. до лоялност;
  • - Увеличим ефект: служителят може да включи и семейството си в Здравната застраховка. А ако това стане в общ договор с цялата фирма, цената ще излезе изключително изгодна. Защитата на семейството, по линия на Здравната застраховка, създава чувство на защитеност и доверие във фирмата;
  • - Траен ефект: грижата за здравето представлява много по-дълбок жест от получаването на пари или доброто похапване на фирмено събиране. Повърхностните стимули губят въздействието си в дългосрочен план, освен ако не се увеличава дозата им, докато Здравната застраховка не е такъв повърхностен стимул;
  • - Повишена работоспособност: когато служителите ви са здрави и не губят време и нерви в неуредиците на Здравната каса, те могат да се концентрират в работата си. Здравната застраховка закриля служителите Ви във всеки един момент, за периода, за който е сключена. Това осигурява спокойствие, сигурност и предвидимост в живота им - все неща, които толкова много липсват в съвремието и правят хората тревожни и откъснати от каузата на фирмата;
  • - Необоснавано недоволство: един бонус може много бързо да се изхарчи за маловажни неща и когато опре до здравен проблем, човек да си каже, че няма пари, защото работи при ниско заплащане (а не защото не е спестявал). Здравната застраховка гарантира наличието на пари в случай на здравна небоходимост и предотвратява това лошо чувство на неудовлетвореност и беззащитност.
 • Има ли рискове?

   а) ненужен разход?
   - Парите дадени за Здравна застраховка са една от най-добрите инвестиции, за да имате лоялни и мотивирани служители. За да бъде надеждна тази инвестиция, от Инстрейд ви препоръчваме да сключите Здравната застраховка при добър застрахователен брокер. Потърсете брокер, който:
   (1) умее да обяснява ясно "какво, кога, как и защо" относно от покритията на полицата;
   (2) е доказал, че отстоява интересите на клиентите си, в случай на спор със застрахователната компания;

   б) измами?
   - щом сключите договор за Здравна застраховка, отношенията между служителите ви (като застраховани) и застрахователната компания (и/ или застрахователния брокер) си остават между тях, като две страни. Вас, като работодател не ви обвързват. Евентуален опит за измама, извършен от Ваш служител, не може по никакъв начин да касае Вас. Единственият нежелан ефект от недобросъвестно поведение на Вашите служители може да е завишаване на цената на Здравната застраховка при подновяване на договора. Това се случва, когато компанията има данни, че служителите Ви злоупотребяват с правото си на ползване на услугата и се налага необичайно често да се изплащат обезщетения;

   в) време/ разправии?
   - за всякакви евентуални неуредици важи горното - те засягат само служителите Ви, в ролята на застраховани и съответната компания/брокер. Вас не ви безпокоят;

   г) завишена цена?
   - може би се питате, не е ли най-изгодно да се сключи Здравна застраховка директно при "доставчика" - т.е. в застрахователните компании?

   Отговорът се крие в разбирането за ролята на застрахователните брокери. Застрахователните брокери са посредници - но не в лошия смисъл на прекупвача, който само увеличава цената на една стока между доставчика и клиента, а в смисъл на магазин, в който можете да разгледате продуктите на няколко отделни фирми, които се конкурират и в който продавачът ще Ви консултира за предимствата и недостатъците на всеки отделен продукт. Това е нещо, което няма как да се случи, ако отидете директно в застрахователната компанията.

   Брокерът освен това носи ангажимента да защитава интересите на клиентите си в случай на спор или недоразумение със застрахователната компания.

Заинтригуван съм. Сега искам да разбера как точно се
сключва Здравна застраховка.

Какво трябва да питам, при кого тряба да отида?

Текст на втория таб

Интервюта

Error type: "Forbidden". Error message: "Requests from referer https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=snippet&channelId=&maxResults=8&order=date&type=video&key=AIzaSyBIKYnRmN1axcg4Wb-K5rPAVdEaxGxl4Tk are blocked." Domain: "global". Reason: "forbidden".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id instrade belongs to a username. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.

Адрес

бул. Драган Цанков №36
СТЦ Интерпред, София 1057
Телефон: 9717777
Факс: 9711000
Website: дзо.com

Важна информация

Лични данни
Бисквитки
Информация по чл.325 от КЗ
Този сайт е собственост на Инстрейд Застрахователен Брокер ЕООД , лиценз №35, регистриран под номер 288 от Комисият за Финансов Надзор. Регистрация от Комисията за защита на личните данни номер 24604.