Доброволно Здравно Осигуряване

Промоция

Промоция

Предлагаме промоционални условия за сключване на Здравна застраховка за Вашите служители и членове на семейства на служители, като услугите могат да бъдат ползвани на принципа ”Абонамент” и „Възстановяване на разходи”:

Включени здравни пакети Цена за едно лице
Извънболнична помощ 12,54 лв.
Болнична помощ 1,87 лв.
Възстановяване на разходи 7,59 лв.
Обща месечна премия за едно лице 22,00 лв.*

* Не включва 2% ДЗП. Цената важи за фирмена групова застраховка с минимум 5 застраховани лица.

action-health