Доброволно Здравно Осигуряване

Промоция

action-health

Промоция

Нова, по-ниска цена и повече покрития

Предлагаме промоционални условия за сключване на Здравна застраховка за Вашите служители и членове на семейства на служители, като услугите могат да бъдат ползвани на принципа ”Абонамент” и „Възстановяване на разходи”:

Включени здравни пакети Цена за едно лице
Извънболнична помощ 9,55 лв.
Болнична помощ 1,89 лв.
Допълнителни услуги към Болнична помощ 4,10 лв.
Разходи за лекарства и медицински стоки 6,26 лв.
Обща месечна премия за едно лице 21,80 лв.*

* Не включва 2% ДЗП. Цената важи за фирмена групова застраховка с минимум 5 застраховани лица.

Интервюта

Error type: "Forbidden". Error message: "The request cannot be completed because you have exceeded your quota." Domain: "youtube.quota". Reason: "quotaExceeded".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id instrade belongs to a username. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.

Адрес

бул. Драган Цанков №36
СТЦ Интерпред, София 1057
Телефон: 9717777
Факс: 9711000
Website: дзо.com

Важна информация

Лични данни
Бисквитки
Информация по чл.325 от КЗ
Този сайт е собственост на Инстрейд Застрахователен Брокер ЕООД , лиценз №35, регистриран под номер 288 от Комисият за Финансов Надзор. Регистрация от Комисията за защита на личните данни номер 24604.