Доброволно Здравно Осигуряване

Семейна

Запитване
за оферта за семейно доброволно здравно застраховане

Попълнете формуляра за да Ви изпратим предложение за доброволно семейно здравно застраховане.

  Вашето име (*):

  Вашият Email (*):

  Семейни членове общо (*):

  От тях под 18 г. (*):

  Желана месечна вноска за Основно покритие на всеки член (?)

  ДА Допълнително покритие за всеки член (?)

  Допълнителна информация

  Код за сигурност

  captcha

  Въведете кода


  Какво включва Основния пакет?

  1. Медицински прегледи
  Всички прегледи /първични, вторични и последващи/ извършени от лекар, лекар-
  специалист или хабилитирано лице, необходими за уточняване на диагнозата и
  лечението и за контрол на състоянието на пациента.
  2. Медицински изследвания /вкл. и в стационар/:
  Всички изследвания, необходими за откриване на причините за съществуващите
  симптоми, довели до нужда от лечение и назначени от лекар.
  Изследванията, направени по време на болничен престой, необходими за /лечението/
  диагностициране и проследяване на състоянието на осигуреното лице.
  3. Консервативно лечение
  Лекарствените средства, контрастни материи, консумативи и манипулации,
  необходими за неоперативното лечение по време на болничния престой.
  4. Оперативно лечение
  Всички видове хирургически интервенции с малка, средна и голяма сложност,
  извършени по време на болничния престой, като част от процеса на лечение.
  5. Оперативно лечение в амбулаторни условия
  Всички видове оперативни вмешателства от всякакъв вид и сложност, свързани с
  лечението на осигурените лица в амбулаторни условия.
  6. Престой в болница
  Хоспитализация в лечебни заведения за болнично лечение, както и разходите за
  лекарско и сестринско наблюдение

  Какво включва Допълнителния пакет?

  Помощни средства – възстановяване на разходите за патерици, бастуни,
  инвалидни столове и колички, уринатори и други в общ размер до 1000 лева за
  всяко осигурено лице през осигурителния период;
  Рехабилитация – прием, настаняване и лечение в специализирани болници за
  рехабилитация и санаториално лечение по лекарско предписание след проведено
  болнично лечение- до 10 дни за осигурителния период;
  «Второ мнение» по възникнал здравен проблем или предложено лечение – от
  независими специалисти от други лечебни заведения.
  Медицински транспорт – възстановяване на разходите за медицински
  транспорт и придружаващ персонал, ако това е необходимо от медицинска
  гледна точка в общ размер до 1000 лева за осигурителния период

  Може ли да плащам на месечни вноски?

  Не. Заплаща се еднократно цялата дължима годишна премия.

  Интервюта

  Error type: "Forbidden". Error message: "Requests from referer are blocked." Domain: "global". Reason: "forbidden".

  Did you added your own Google API key? Look at the help.

  Check in YouTube if the id instrade belongs to a username. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.

  Адрес

  бул. Драган Цанков №36
  СТЦ Интерпред, София 1057
  Телефон: 9717777
  Факс: 9711000
  Website: дзо.com

  Важна информация

  Лични данни
  Бисквитки
  Информация по чл.325 от КЗ
  Този сайт е собственост на Инстрейд Застрахователен Брокер ЕООД , лиценз №35, регистриран под номер 288 от Комисият за Финансов Надзор. Регистрация от Комисията за защита на личните данни номер 24604.