Доброволно Здравно Осигуряване

ЦКБ Здраве

С решение на Комисия за финансов надзор, считано от 02.08.2013г. ЗОФ „Съгласие Здраве“ АД (ЗОК „ЦКБ Здраве“ ЕАД) получи лиценз за извършване на застрахователна дейност. Считано от 27.08.2013г. дружеството промени наименованието си на ЗД “Съгласие“ АД.

saglasieЗастрахователна компания Съгласие АД

Застрахователна компания Съгласие АД е лицензирана от Комисията за финансов надзор с лицензия №1332-ЗОД от 19.11.2007 г., с предмет на дейност Доброволно здравно осигуряване.
Основният капитал на компанията е в размер на 1 млн. лева, като от 2008 г. е стартирала процедура за увеличаване му. Привличането на стратегически инвеститор в областта на социалното осигуряване като AG2R – Франция, управляващ над 9 милиарда евро активи, ще допринесе за утвърждаване европейския облик на компанията.
Към настоящия момент собственик на Застрахователна компания Съгласие АД е ЦКБ Груп Асетс Мениджмънт ЕАД, собственост на Химимпорт АД. Основните инвестиции на акционерното дружество са съсредоточени в следните отрасли:

  • Финанси и застраховане
  • Пенсионно осигуряване
  • Добив на нефт и газ
  • Производство и търговия с петролни продукти
  • Изкупуване, преработка и търговия на зърнени храни и растителни масла
  • Търговия с химикали и торове
  • Авиационен транспорт и наземни дейности по обслужване и ремонт на самолети
  • Речен транспорт
  • Морски транспорт

За да осигури качествено обслужване на своите клиенти, Застрахователна компания Съгласие АД избра за свои контрагенти, свързани с предоставянето на медицински услуги и стоки, водещи лечебни заведения на територията на цялата страна.

Ако вече сте клиент и искате да ползвате услуга от здравния пакет на застраховката ви, можете да се свържете с координатор на Съгласие на тел. 0800 12 712.

За да получите примерни варианти за Групова Здравна застраховка в Съгласие ни изпратете запитване с броя на служителите във фирмата.

Запитване

 

Интервюта

Error type: "Forbidden". Error message: "Requests from referer are blocked." Domain: "global". Reason: "forbidden".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id instrade belongs to a username. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.

Адрес

бул. Драган Цанков №36
СТЦ Интерпред, София 1057
Телефон: 9717777
Факс: 9711000
Website: дзо.com

Важна информация

Лични данни
Бисквитки
Информация по чл.325 от КЗ
Този сайт е собственост на Инстрейд Застрахователен Брокер ЕООД , лиценз №35, регистриран под номер 288 от Комисият за Финансов Надзор. Регистрация от Комисията за защита на личните данни номер 24604.