Доброволно Здравно Осигуряване

Надежда

С промените в Закона за здравното осигуряване, в сила от 07.08.2012г. дейността по доброволно здравно осигуряване вече се извършва въз основа на договор за застраховка по смисъла на Кодекса за застраховането.

НадеждаЗОК Надежда АД

Застрахователна компания „Надежда” АД е правоприемник на Здравноосигурителна компания „Надежда” АД, която е основана през 2004 год. В продължение на 9 години ние успешно присъстваме на здравноосигурителния пазар, утвърдихме авторитет на коректен и надежден партньор с над 500 лечебни заведения. Чрез внимание и специална грижа към всеки осигурен, ние създадохме стабилен авторитет и изградихме доверие в своите многобройни корпоративни и индивидуални клиенти.

Застрахователна компания “Надежда” АД предлага следните пакети здравни услуги:

  • Подобряване на здравето и предпазване от заболяване;
  • Извънболнична медицинска помощ;
  • Болнична медицинска помощ;
  • Услуги, свързани с битови и други допълнителни условия;
  • Възстановяване на разходи;
  • Комбинирана медико-стоматологична помощ.

Пакетите здравни услуги покриват над 95 % от възможните в системата на здравеопазването, като имат две нива на покритие – основен и пълен пакет. Условията за ползването им са посочени в лицензираните Общи условия за всеки конкретен пакет.

Застрахователна компания “Надежда” АД партнира с над 500 лечебни заведения на територията на цялата страната. В изградената мрежа от лечебни заведения са включени многопрофилни, университетски и специализирани болници, медицински центрове, диагностично – консултативни центрове, лаборатории, центрове за рехабилитация и долекуване. В тях чрез лична здравноосигурителна карта осигурените лица могат да ползват безлимитно, качествено обслужване от специалисти с богат професионален опит – лекари, хабилитирани лица, медицински персонал.

Ако вече сте клиент и искате да ползвате услуга от здравния пакет на застраховката ви, можете да се свържете с координатор на Застрахователна компания “Надежда” АД на тел. 0700 100 15.

За да получите примерни варианти за Групова Здравна застраховка в Надежда  ни изпратете запитване с броя на служителите във фирмата.

Запитване