Доброволно Здравно Осигуряване

Здравноосигурителен институт

С промените в Закона за здравното осигуряване, в сила от 07.08.2012г. дейността по доброволно здравно осигуряване вече се извършва въз основа на договор за застраховка по смисъла на Кодекса за застраховането.

здравноосигурителен институт Здравноосигурителен институт АД

е бързо развиваща се компания за доброволно здравно осигуряване в България.
Акционерният капитал на дружеството е 2 000 000 лева, гарантиращ изпълнението на поетите задължения към контрагентите и свободата им при избора на здравни услуги.

Основен акционер в дружеството е ЗПК “Лев Инс”АД. Основният акционер разполага с изградена структура от 110 представителства на територията на цялата страна. Друг акционер в дружеството е БЧК.

Мениджърският екип е с дългогодишен опит в доброволното здравно осигуряване – лекари, мениджъри в здравеопазването, икономисти и маркетолози.

Въз основа на дългогодишния си опит, екипът на Здравноосигурителен институт АД е готов да разработи специални здравни програми, които съответстват максимално на Вашите потребности.

Здравноосигурителен институт АД партнира с над 300 лечебни заведения на територията на Р България. В изградената мрежа от лечебни заведения са включени университетски и национални центрове, многопрофилни и специализирани болници, диагностично – консултативни центрове, центрове за рехабилитация и долекуване.

Здравноосигурителен институт АД предлага цялостно здравно решение, разширени по обем здравни услуги за индивидуално и групово доброволно здравно осигуряване на лица от 0-65 години.

Здравноосигурителен институт АД предоставя възможност да ползвате здравни услуги и стоки, които са и извън обхвата на задължителното здравно осигуряване – чрез абонаментно обслужване или чрез възстановяване на разходи. Пакетите от медицински услуги са разработени да отговорят максимално на потребностите на осигурените лица. Здравноосигурителен институт гарантира ползването на цялостно и своевременно медицинско обслужване.

Ако вече сте клиент и искате да ползвате услуга от здравния пакет на застраховката ви, можете да се свържете с координатор на Здравноосигурителен институт на тел. (02)8055302.

За да получите примерни варианти за Групова Здравна застраховка в Здравноосигурителен институт ни изпратете запитване с броя на служителите във фирмата.

Запитване

 

Интервюта

Error type: "Forbidden". Error message: "Requests from referer are blocked." Domain: "global". Reason: "forbidden".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id instrade belongs to a username. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.

Адрес

бул. Драган Цанков №36
СТЦ Интерпред, София 1057
Телефон: 9717777
Факс: 9711000
Website: дзо.com

Важна информация

Лични данни
Бисквитки
Информация по чл.325 от КЗ
Този сайт е собственост на Инстрейд Застрахователен Брокер ЕООД , лиценз №35, регистриран под номер 288 от Комисият за Финансов Надзор. Регистрация от Комисията за защита на личните данни номер 24604.