Доброволно Здравно Осигуряване

Евроинс Здравно осигуряване

ЕВРОИНС ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕЕВРОИНС ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ ЕАД

е регистрирана през месец ноември 2004 г., с предмет на дейност Доброволно Здравно Осигуряване, на основание на чл.13, ал.1, 5 от Закона за Комисията за Финансов Надзор, чл. 98, от ЗЗО и решение № 71 на КФН от 13.10.2004 г.

От създаването си ЕВРОИНС ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ ЕАД работи с млад екип от мениджъри и служители, които изпълняват амбициозна програма за развитие на компанията на пазара на Доброволното Здравно Осигуряване в България.

През 2005 г. компанията стартира своята дейност, като изгради широка мрежа от здравни заведения на територията на цялата страна, с което осигури достъп до квалифицирана медицинска помощ на своите клиенти.

Търговският модел на компанията е насочен към предлагането на комбинация от здравноосигурителни пакети, които покриват широк спектър от здравен риск и осигуряват комплексно медицинско обслужване на клиентите.
Компанията предлага 5 здравноосигурителни пакета с по 3 или 4 клаузи. Клиентът сам избира обема и вида на здравните рискове, които иска да покрие. Изборът на лекар, специалист и здравно заведение е решение на всеки един осигурен. ЕВРОИНС ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ EАД е готова да окаже съдействие на всеки, който желае консултация и насока

Към момента договорни партньори са над 360 здравни заведения, между които – Диагностично-консултативни центрове, Медицински центрове, Специализирани медицински центрове, МБАЛ, ВМА – с всичките бази в страната, частни МЦ и др.

Ако вече сте клиент и искате да ползвате услуга от здравния пакет на застраховката ви, можете да се свържете с координатор на ЕВРОИНС на тел. 0700 17 241.

За да получите примерни варианти за Групова Здравна застраховка в ЕВРОИНС ни изпратете запитване с броя на служителите във фирмата.

Запитване

 

Интервюта

Error type: "Forbidden". Error message: "Requests from referer are blocked." Domain: "global". Reason: "forbidden".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id instrade belongs to a username. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.

Адрес

бул. Драган Цанков №36
СТЦ Интерпред, София 1057
Телефон: 9717777
Факс: 9711000
Website: дзо.com

Важна информация

Лични данни
Бисквитки
Информация по чл.325 от КЗ
Този сайт е собственост на Инстрейд Застрахователен Брокер ЕООД , лиценз №35, регистриран под номер 288 от Комисият за Финансов Надзор. Регистрация от Комисията за защита на личните данни номер 24604.