Доброволно Здравно Осигуряване

ДОМ Здраве

С промените в Закона за здравното осигуряване ДОМ Здравe АД получи разрешение по подадено заявление за доброволно прекратяване и вече не предлага здравни пакети.

ДОМ-ЗдравеДОМ Здраве АД

Акционери в ДОМ ЗдравАД са 122 физически лица, професионалисти с управленски умения в областта на медицината, здравеопазването и здравното осигуряване, както и четири юридически лица.

ДОМ Здраве АД притежава лиценз за дейност № 04-ЗОД/09.06.2004 г. от Комисията за финансов надзор.

Компетентност и бързина

Компетентността, бързината и индивидуалният подход са нашата философия в грижата за здравето на нашите клиенти.

  • ДОМ Здраве АД предоставя интегрирана медицинска помощ за хората, включваща профилактика, диагностика, лечение и рехабилитация.
  • ДОМ Здраве АД спестява значителни разходи и време на своите клиенти, като осигурява координиране на осигурените лица в лечебните заведения.
  • ДОМ Здраве АД се грижи за здравния календар на Вашето семейство или компания.

Индивидуален подход

Ръководството на компанията е убедено, че здравето е най-голямата човешка свобода. Но като всяка свобода, здравето се основава на отговорности. ДОМ Здраве АД е надежден партньор на всеки човек, семейство и компания, които искат да поверят грижата за здравето си на отговорни и компетентни професионалисти.
Екипът на дружеството вярва, че в основата на добрата работа с клиентите, наравно с професионализма, застават добронамерените човешки отношения.
ДОМ Здраве АД разбира конкретните потребности и желания на своите клиенти и предлага услуги, които са полезни и нужни за хората.
Индивидуалното отношение към всеки клиент му осигурява възможно най-подходящата лечебна схема, съобразена с неговото здравно състояние, възможности и потребности.

Клиентите на ДОМ Здраве АД

Осигурява здравни услуги, които в най-голяма степен отговарят на потребностите на нашите клиенти от навременна и ефективна медицинска помощ. Надежден партньор на всички, които искат да поверят грижата за здравето си на компетентни професионалисти.

  • ДОМ-Здраве АД работи с най-добрите в своята област медицински специалисти;
  • ДОМ-Здраве АД осигурява бърз достъп до най-съвременна и модерна медицинска апаратура за диагностика и лечение;
  • ДОМ-Здраве АД асистира осигурените лица в лечебните заведения;
  • ДОМ-Здраве АД съкращава времето между Вашия здравен проблем и неговото решение;
  • ДОМ-Здраве АД съкращава разходите за лечение (при абонаментно обслужване осигурените към дружеството не заплащат за ползваните здравни услуги);
  • ДОМ-Здраве АД гарантира защита правата на доброволно здравно осигурените лица към дружеството и предотвратява нерегламентираните плащания;
  • ДОМ-Здраве АД осигурява членовете на семействата на работещите при същите условия по корпоративния договор, при условие, че лицата са изпълнили задълженията към Националната агенция за приходите, свързани със заплащане на здравноосигурителни вноски по задължителното здравно осигуряване.

За да получите примерни варианти за Групова Здравна застраховка в ДОМ Здраве ни изпратете запитване с броя на служителите във фирмата.

Запитване

 

Интервюта

Error type: "Forbidden". Error message: "Requests from referer are blocked." Domain: "global". Reason: "forbidden".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id instrade belongs to a username. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.

Адрес

бул. Драган Цанков №36
СТЦ Интерпред, София 1057
Телефон: 9717777
Факс: 9711000
Website: дзо.com

Важна информация

Лични данни
Бисквитки
Информация по чл.325 от КЗ
Този сайт е собственост на Инстрейд Застрахователен Брокер ЕООД , лиценз №35, регистриран под номер 288 от Комисият за Финансов Надзор. Регистрация от Комисията за защита на личните данни номер 24604.