Доброволно Здравно Осигуряване

ДЗИ Здравно осигуряване

Съгласно промените в ЗЗО Управителния съвет на „ДЗИ-Здравно осигуряване” взе решение дружеството да бъде трансформирано в дирекция „Медицински застраховки” към „ДЗИ-Животозастраховане” ЕАД. За повече информация вижте ТУК

ДЗИ

ДЗИ Здравно осигуряване

ДЗИ Здравно осигуряване АД е регистрирано на 27.02.2003 г. с предмет на дейност доброволно здравно осигуряване. Акционери в дружеството са ЗАД “ДЗИ” ; „ДЗИ-Общо Застраховане АД“

МИСИЯ на ДЗИ Здравно осигуряване: ДА БЪДЕМ ПО-БЛИЗО ДО КЛИЕНТИТЕ КАТО ОСИГУРИМ НАВРЕМЕННИ, ДОСТАТЪЧНИ ПО-ОБЕМ И КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ.

Бизнес концепцията на ДЗИ Здравно осигуряване  е създаване и реализация на комплексен пазарен продукт за здравно осигуряване, съобразен с най-новите европейски изисквания и стандарти за осигуряване на достъп до модерна, качествена и висококвалифицирана медицинска помощ. Нашите клиенти получават пълно съдействие по време на лечението, индивидуален подход и заплащане на ползваните здравни услуги.
Контролът на качеството на предлаганите медицински услуги и защита интересите на застрахованете лица е основна част от дейността на ДЗИ.

ЦЕЛ:

КОМПЛЕКСНО И КАЧЕСТВЕНО МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА НАШИТЕ КЛИЕНТИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА ЧРЕЗ:

 • Гарантиране на свободен избор и директен достъп на осигурените лица до медицински специалист или здравно заведение;
 • Осигуряване на навременна профилактика и лечение на социално-значими заболявания;
 • Предоставяне на пълен обем извънболнична и болнична медицинска помощ, както и свързаните с тях физиотерапевтични и рехабилитационни мероприятия;
 • Спестяване времето на нашите клиенти при решаване на здравословните им проблеми;
 • Гарантиране на доверие, спокойствие и сигурност при провеждане на лечението;
 • Защитаване правата на нашите клиенти в лечебните заведения;
 • Запазване на конфеденциалност на информацията, която сме получили при етапите на лечение;
 • Бързо възстановяване на средства за лечение по лични картови сметки на клиента;

ПРЕДИМСТВА:

 • ДЗИ Здравно осигуряване е част от Белгийската финансова група – КВС;
 • Изградена мрежа от над 200 лечебни заведения в цялата страна;
 • Покритието е валидно по време на командировка, отпуск и ваканция;
 • Съдействие и подкрепа от Здравен контакт център ДЗИ – национален телефон – 0700 11 555 в работно време от понеделник до петък от 8:30 до 17:30 часа;
 • Разгъната клонова мрежа на територията на страната – 107 офиси;
 • Наличие на „Доверен лекар” във всяка Главна Агенция на ДЗИ – 29 Агенции

Ако вече сте клиент и искате да ползвате услуга от здравния пакет на застраховката ви, можете да се свържете с координатор на ДЗИ на тел. 0700 16 166.

За да получите примерни варианти за Групова Здравна застраховка в ДЗИ ни изпратете запитване с броя на служителите във фирмата.

Запитване

 

Интервюта

Error type: "Forbidden". Error message: "Requests from referer are blocked." Domain: "global". Reason: "forbidden".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id instrade belongs to a username. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.

Адрес

бул. Драган Цанков №36
СТЦ Интерпред, София 1057
Телефон: 9717777
Факс: 9711000
Website: дзо.com

Важна информация

Лични данни
Бисквитки
Информация по чл.325 от КЗ
Този сайт е собственост на Инстрейд Застрахователен Брокер ЕООД , лиценз №35, регистриран под номер 288 от Комисият за Финансов Надзор. Регистрация от Комисията за защита на личните данни номер 24604.