Доброволно Здравно Осигуряване

ДаллБогг

Съгласно промените в ЗЗО ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ФОНД ДАЛЛБОГГ е транформиран в застрахователно дружество.
ДаллБогг

ДаллБогг: Живот и Здраве

Основна и единствена цел на компанията е гарантиране на достъпа, качеството и клиничните резултати в лечението на осигурените пациенти във времето на непрекъснато влошаващо се задължително социално осигуряване и здравеопазване.

ДаллБогг: Живот и Здраве предимства:

 • Мрежа от 360 здравни заведения на територията
 • Улеснен достъп до предпочетени специалисти и здравни заведения
 • Продължителност на лечението и дългосрочно проследяване
 • Възможност за консултация с водещите български специалисти
 • Спешен и планов медицински транспорт
 • 24-часова консултация
 • Безплатно медикаментозно лечение в рамките на лимитите
 • Медицински контрол на качеството с постоянен мониторинг
 • Регламентирани тарифи, без допълнително заплащане
 • Свобода, без познатото досега чувство на зависимост
 • Допълнителното заплащане на лекарския труд – Вашата гаранция за грижа и внимание
 • Любезни грижи и отношение

ДаллБогг: Живот и Здраве се грижи чрез:

 • Денонощна телефонна линия за всички здравноосигурени лица
 • Собствена организационна структура, която покрива територията на страната
 • Собствена мрежа от договорни партньори в страната и чужбина /367/
 • Собствена мрежа от здравни заведения, в които работят 173 медицински специалиста
 • Собствен спешен и животоспасяващ транспорт от 18 реанимобила
 • Разработен по поръчка софтуер, който подпомага работата на специалистите.
 • Собствен научно изследователски център, който постоянно следи качеството на медицинската помощ, заболеваемостта и степента на удовлетвореност на българските пациенти

Осигурените в ДаллБогг: Живот и Здраве получават:

 • Навременна помощ при спешни случаи
 • Контрол на хроничните заболявания
 • Редовна и модерна профилактика – надминаваща изискванията на международните стандарти за съответните заболявания
 • Удължен живот – работим с методики, доказани в множество многоцентрови рандомизирани клинични проучвания и научни публикации в световния водещ медицински периодичен печат.
 • Подобрено качество на живот

Работодателите избрали ДаллБогг: Живот и Здраве получават:

 • Регистрират по-малко отсъствия по болест на служителите си
 • Подобрен работен климат, по-доволни служители
 • По-малко общи разноски
 • Цялостно завършена HR политика
 • Пълен доклад за цялостното здравословно състояние на компанията си, тенденциите и прогнозите.

Нашите постиженията са реални ползи за Вас:

 • ДаллБогг: Живот и Здраве за една година се нареди на шесто място по пазарен дял и премиен приход.
 • ДаллБогг: Живот и Здраве е лидер по относителен дял на разходите за здравноосигурителни плащания спрямо приходите от доброволни здравноосигурителни вноски – 72,11%, т.е. налице е реално ползване на допълнително здравно осигуряване от всички осигурени.
 • Нито един здравноосигурен в ДаллБогг: Живот и Здраве пациент не е останал с неизяснена диагноза и терапия поради изчерпване на лимита
 • ДаллБогг: Живот и Здраве ще оцени Вашето здравословно състояние, ще подготви индивидуална програма за профилактика, лечение, удължаване на живота и подобряване на качеството му. Вие ще знаете какви прегледи трябва да бъдат направени, кога и при какви специалисти.

За да получите примерни варианти за Групова Здравна застраховка ни изпратете запитване с броя на служителите във фирмата.

Запитване

 

Интервюта

Error type: "Forbidden". Error message: "Requests from referer are blocked." Domain: "global". Reason: "forbidden".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id instrade belongs to a username. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.

Адрес

бул. Драган Цанков №36
СТЦ Интерпред, София 1057
Телефон: 9717777
Факс: 9711000
Website: дзо.com

Важна информация

Лични данни
Бисквитки
Информация по чл.325 от КЗ
Този сайт е собственост на Инстрейд Застрахователен Брокер ЕООД , лиценз №35, регистриран под номер 288 от Комисият за Финансов Надзор. Регистрация от Комисията за защита на личните данни номер 24604.