Доброволно Здравно Осигуряване

Всеотдайност

Комисията за финансов надзор отне лиценза на ЗОД „Всеотдайност” АД.

Всеотдайност

Всеотдайност

ЗОД „Всеотдайност” АД е една от най–бързо развиващите се компании за доброволно здравно осигуряване в България. Пакетите от медицински услуги са разработени, да отговорят максимално на потребностите на нашите осигурени.

Компания „Всеотдайност” Ви предлага разширени по обем здравни услуги за индивидуално и групово доброволно здравно осигуряване на лица  до 65 години.

ЗОД „Всеотдайност” АД Ви предоставя възможност да ползвате здравни услуги и стоки, които са и извън обхвата на задължителното здравно осигуряване – чрез абонаментно обслужване или чрез възстановяване на разходи.

Комисията за финансов надзор отне лиценза на ЗОД „Всеотдайност” АД.

За да получите примерни варианти за Групова Здравна застраховка ни изпратете запитване с броя на служителите във фирмата.

Запитване