Доброволно Здравно Осигуряване

Всеотдайност

Комисията за финансов надзор отне лиценза на ЗОД „Всеотдайност” АД.

Всеотдайност

Всеотдайност

ЗОД „Всеотдайност” АД е една от най–бързо развиващите се компании за доброволно здравно осигуряване в България. Пакетите от медицински услуги са разработени, да отговорят максимално на потребностите на нашите осигурени.

Компания „Всеотдайност” Ви предлага разширени по обем здравни услуги за индивидуално и групово доброволно здравно осигуряване на лица  до 65 години.

ЗОД „Всеотдайност” АД Ви предоставя възможност да ползвате здравни услуги и стоки, които са и извън обхвата на задължителното здравно осигуряване – чрез абонаментно обслужване или чрез възстановяване на разходи.

Комисията за финансов надзор отне лиценза на ЗОД „Всеотдайност” АД.

За да получите примерни варианти за Групова Здравна застраховка ни изпратете запитване с броя на служителите във фирмата.

Запитване

 

Интервюта в медии

Error type: "Forbidden". Error message: "Access Not Configured. YouTube Data API has not been used in project 247105191375 before or it is disabled. Enable it by visiting https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/overview?project=247105191375 then retry. If you enabled this API recently, wait a few minutes for the action to propagate to our systems and retry." Domain: "usageLimits". Reason: "accessNotConfigured".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id PL7D64053F99FB705D belongs to a playlist. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.

Адрес

бул. Драган Цанков №36
СТЦ Интерпред, София 1057
Телефон: 9717777
Факс: 9711000
Website: дзо.com

Важна информация

Лични данни
Бисквитки
Този сайт е собственост на Инстрейд Застрахователен Брокер ЕООД , лиценз №35, регистриран под номер 288 от Комисият за Финансов Надзор. Регистрация от Комисията за защита на личните данни номер 24604.