Доброволно Здравно Осигуряване

Вайс Медика

Съгласно промените в ЗЗО ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ФОНД „ВАЙС МЕДИКА” АД не е преминал процедура по пререгистрация и не предлага здравни застраховки.

ВАЙС МЕДИКА

ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ФОНД „ВАЙС МЕДИКА” АД притежава Лиценз №1014 – ЗОД от Комисията за финансов надзор и е регистриран по Tърговския закон.
Ние сме бързо развиваща се компания, изградена от специалисти с дългогодишен опит в здравеопазването и здравното осигуряване и възможност за покритие на територията на цяла България. Нашата амбиция е да предложим качествени медицински услуги, европейски стандарти на обслужване, внимание и съпричастност към пациента.
Основен акционер е „ВАЙС ПРОФИЛ” ООД – най-голямата българска компания за производство на PVC системи. Компанията притежава европейски сертификат и има множество награди и признания. Най значимите сред тях са – златен медал на Международния технически панаир в гр. Пловдив, Златен глобус на Скопския технически панаир, Диплома за качество на INTERBUILD, Бирмингам, Англия, за качествен продукт на английския строителен пазар. Постиженията на главния акционер са гарант на възможностите за развитие и изпълнение на поставените цели на Здравноосигурителен фонд „ВАЙС МЕДИКА” АД.

МИСИЯ
Мисията на ЗОФ „Вайс Медика” АД е чрез комплексна, гъвкава и модерна организация да предоставя висококачествени здравни услуги, насочени към опазване на доброто здраве, бърза диагностика, ефективно лечение, рехабилитация и непрекъснати грижи при възникнало заболяване според най – съвременните технологии и стандарти на добрата медицинска практика, базирана на научни доказателства.
ЦЕЛИ

 • Комплексно медицинско обслужване на съвременно равнище, с високо качество и бързина;
 • Осигуряване на ранна диагностика на социално-значимите заболявания – артериална хипертония, захарен диабет, сърдечно-съдови и мозъчно-съдови заболявания, злокачествени заболявания;
 • Скъсяване периода за диагностика и лечение, вкл. при болнично лечение;
 • Обслужване от висококвалифицирани медицински специалисти от всички специалности, включително хабилитирани републикански специалисти;
 • Осигуряване на достъп до целия наличен ресурс от медицински специалисти, апаратура и лечебни заведения, с които имаме подписан договор;
 • Свобода на избор между всички лечебни заведения и медицински специалисти подписали договор с нас в България;
 • Предоставяне на медицински услуги и стоки с високо качество;
 • Постигане висока ефективност на здравните услуги чрез системен контрол върху работата на медицинските специалисти.

ПРИНЦИПИ

 • Ефективност и качествeна медицинските услуги;
 • Европейски стандарти на обслужване;
 • Внимание и съпричастност към пациента;
 • Покритие на територията на Република България.

За да получите примерни варианти за Групова Здравна застраховка ни изпратете запитване с броя на служителите във фирмата.

Запитване

 

Интервюта

Error type: "Forbidden". Error message: "Requests from referer are blocked." Domain: "global". Reason: "forbidden".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id instrade belongs to a username. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.

Адрес

бул. Драган Цанков №36
СТЦ Интерпред, София 1057
Телефон: 9717777
Факс: 9711000
Website: дзо.com

Важна информация

Лични данни
Бисквитки
Информация по чл.325 от КЗ
Този сайт е собственост на Инстрейд Застрахователен Брокер ЕООД , лиценз №35, регистриран под номер 288 от Комисият за Финансов Надзор. Регистрация от Комисията за защита на личните данни номер 24604.