Доброволно Здравно Осигуряване

Здравни застраховки и Covid-19 – какво трябва да знаем?

здравна застраховка коронавирус

Здравни застраховки и Covid-19 – какво трябва да знаем?

Докато ежедневно броим болните и жертвите на Covid-19, хиляди хора с най-разнообразни други заболявания търпеливо отлагат предстоящите си прегледи и лечения или тревожно се питат как да организират посещението при лекар с възможно най-малък риск. Бебета, деца, възрастни и по-възрастни попадат в тази група. В същото време капацитетът на болниците да обслужват нуждаещи се здравноосигурени граждани намалява ежедневно, най-вече заради заразен персонал. На този фон расте и любопитството към здравните застраховки и застраховките Живот и най-вече: Покрива ли допълнителната здравна застраховка коронавирус?

Покрива ли моята здравна застраховка коронавирус?

Това е въпросът, който всеки си задава. Затова и започваме с него, макар че казусът с вируса е само една много малка част от действието на здравните застраховки. Стандартните здравни застраховки, наричани още доброволно здравно осигуряване, НЕ покриват диагностицирането и лечението на Covid-19 в ситуация на обявена пандемияПо общи условия, пандемията е изключен риск за застрахователните компании, защото тя е приоритет на държавата. И отговорността за контрола на разпространението и лечението на заболяването е на държавата. Застрахованите могат да разчитат на покритие до ниво преглед в извънболничната помощ, тъй като симптоматиката на заболяването се дублира и с други заболявания. При съмнение за Ковид-19, тестовете и болничното лечение минават по болничните пътеки на НЗОК – през личен лекар и прием в специализирано отделение или карантина. Здравната застраховка към момента не покрива и други съпътстващи разходи, свързани с Covid-19, като например разходи за лекарства, долечение и т.н.

Застраховка Живот и Covid-19

По малко по-различен начин стоят застраховките Живот в пандемията от Covid-19. При тях разнообразието от продукти е изключително голямо. Най-общо, те са два основни типа – изцяло рискови и такива със спестовен елемент.

В първия случай застраховката покрива определени рискове за определен период от време (напр. смърт от злополука или заболяване, трайна неработоспособност и др.).

Във втория случай, освен изброените рискове, в сметката на застрахования се натрупва и определена сума пари, която да му бъде изплатена след края на периода на застраховката, ако през това време не е настъпило застрахователно събитие и полицата не е прекратена.

Всеки от тези два типа застраховки е изпълнен с много широк спектър от застрахователни продукти. Изцяло рисковите застраховки са по-евтини. Застрахователните премии и покритията имат много варианти.  В последно време се наблюдава ръст на бюджетните продукти от този тип, както и продукти, покриващи точно определени рискове. Така например има застраховки Живот, ориентирани конкретно към рисковете от ПТП, критични заболявания, или пък някакъв друг специфичен риск.

Тъй като кризата с Covid-19 е ново събитие, отговорът на застрахователите към нея е различен. В отговор, някои застрахователни компании включиха към рисковите си застраховки покритие за събития, свързани с Covid-19. При сключване на нова застраховка Живот, е необходима консултация със застрахователен брокер, който да ви предложи желаните покрития.

Защо здравните застраховки са ни особено нужни в момента?

Пандемията с Covid-19 усложнява изключително много страдащите от други заболявания. Капацитетът на болниците, особено на обществените, постоянно намалява заради заразен персонал. А страхът от заразяване с коронавирус и трудностите при придвижването карат някои пациенти да изчакват неразумно много време, преди да потърсят лекарска помощ. Тук въпросът “Покрива ли моята здравна застраховка коронавирус?” не е толкова актуален, за сметка на останалите покрития.Именно в тази ситуация здравните застраховки са особено полезни. Те съкращават пътя на болния до нужния специалист и времето, прекарано в контакт с други болни.

Ето как се случва това:

  • Здравната застраховка елиминира нуждата от посещение при личен лекар за преглед и направление за специалист. Можете да посетите директно нужния специалист след обаждане в кол центъра на застрахователя, откъдето ще ви насочат.
  • Възможност за консултация от разстояние още в ранните етапи на разболяване. Приоритет на застрахователните компании в момента е да разработват приложения за обслужване на клиентите от разстояние. Почти всяка компания има електронни и мобилни приложения, чрез които можете да направите консултация с лекар онлайн, да изпратите документи, снимки и резултати от изследвания и т.н., без личен контакт. След онлайн консултацията лекарят може да прецени дали ви е нужен допълнителен преглед или да ви предпише лечение.
  • Възможност за посещение на лекар и направа на изследвания извън НЗОК. Дори да имате направление, не всички специалисти работят с НЗОК. Здравната застраховка ви дава възможност за преглед и изследвания, които иначе бихте платили сами.
  • По-малко стресов престой в болницата. Ако състоянието ви налага прием в болница, здравните застраховки обикновено поемат някои допълнителни услуги и консумативи, които да направят престоя ви по-малко стресов. Важно! Болничното лечение само по себе си е услуга, която се поема от НЗОК. Застраховката надгражда лечението с допълнителни покрития като подобрени битови условия, самостоятелна стая, избор на екип, разходи за медицински консумативи, които не се поемат от НЗОК. Тези допълнителни услуги могат да ви бъдат поети и ако изберете да постъпите в частна болница, която работи с НЗОК, но в рамките на определените от застрахователя лимити. Отново, тези правила НЕ важат при лечение на Covid-19, което е изцяло отговорност на държавата. 

ВАЖНО! Имайте предвид, че всяка здравна застраховка има лимити и подлимити. Ако необходимите ви изследвания или престой в болница са на стойност, по-висока от лимитите, ще трябва да доплатите разликата. Информирайте се за включените в застраховката ви покрития и лимити от вашия застрахователен брокер. Съгласувайте всички медицински проблеми с кол центъра на Вашия застраховател.

Застраховка Критични болести

Застраховка Критични болести по същество не е пряко свързана с Covid-19. Тя е продукт, покриващ по-различен спектър от заболявания. Макар че разболяването от новия коронавирус може да бъде критично за голям брой хора, това не трябва да се бърка с определения списък със заболявания по тази застраховка. Най-общо в обсега на застраховка Критични болести попадат злокачествени новообразувания, тежки сърдечносъдови заболявания, болести, изискващи трансплантации и др. Застраховка Критични болести, обаче, има много важна роля за хората с покритите по нея заболявания на фона на пандемията. Застраховката осигурява необходимите средства за второ мнение от световни специалисти и скъпоструващи лечения, за да не се губи ценно време за започване и провеждане на лечението. А за критичните болести, покривани от тази застраховка, времето е един от най-важните фактори.

Как да избера подходяща застраховка?

Ако все още нямате застраховка и не сте ориентирани в тези продукти, най-добре е да се консултирате със застрахователен брокер. Брокерът познава отлично особеностите на различните продукти на пазара и може най-добре да ви посъветва кой точно е най-подходящ за вашите нужди. Застрахователният брокер може да ви съдейства и за изготвяне на индивидуална оферта, ако предлаганите застраховки не отговарят на това, което търсите. Не на последно място, застрахователният брокер е експерт, който упешно може да чете „дребния шрифт“ в общите условия на застраховките и да ви разясни предимствата и недостатъците на застраховките, към които проявявате интерес. В настоящата ситуация на ежедневни промени и огромно разнообразие от продукти, сключването на застраховка без консултация с брокер може да бъде изключително рисково.

Инстрейд Застрахователен брокер е на Ваше разположение за консултации, оферти и сключване на застраховки. Не се колебайте да се свържете с нас по телефона или онлайн.

Адрес

бул. Драган Цанков №36
СТЦ Интерпред, София 1057
Телефон: 9717777
Факс: 9711000
Website: дзо.com

Важна информация

Лични данни
Бисквитки
Информация по чл.325 от КЗ
Този сайт е собственост на Инстрейд Застрахователен Брокер ЕООД , лиценз №35, регистриран под номер 288 от Комисият за Финансов Надзор. Регистрация от Комисията за защита на личните данни номер 24604.