Доброволно Здравно Осигуряване

Застраховка ДЗИ Бест Докторс с нови условия от февруари 2019

дзи бест докторс best doctors

Застраховка ДЗИ Бест Докторс с нови условия от февруари

Застраховка Критични болести – ДЗИ Best Doctors е с обновени общи условия от началото на февруари, като промените засягат както предлаганите покрития, така и цената на застраховката. Очакваните промени бяха обявени още в средата на 2018 г. и се очакваше да бъдат въведени от 1 януари 2019 г., но бяха отложени с месец.

Промените са изискани от международния доставчик на предлаганата услуга – BDUI Underwriting International. Новият вариант на продукта задължително включва покритие за територията на цял свят, включително лечение в САЩ, и дава възможност за разширяване на покритията по действащите в момента полици. Ето новостите по отношение на покритията:

Разширено покритие за лечение:

1.1. Разходи за услуги преди получаване на лечението в чужбина – Услуга за второ лекарско

мнение.

1.2. Лечение:

– радиационна терапия;

– реконструктивна хирургия;

– лечение на усложнения или странични ефекти, свързани с медицинските процедури по застраховката;

– услуги, предоставени на жив донор: разходи, свързани с анализ и изследване с цел идентифициране на подходящ донор в рамките на членовете на семейството на Застрахования.

1.3. Немедицински разходи: ако застрахованият е непълнолетен, има право на двама придружители;

1.4. Последващи грижи след лечение в чужбина – до 180 дни от датата на завръщане;

Какво е застраховка Критични болести?

Застраховка Критични болести е продукт, който осигурява консултации и лечение в някои от най-добрите световни клиники в случай на тежко заболяване, нуждаещо се от скъпоструващо лечение. Застрахователната сума е до 1 милион евро в рамките на 1 година и до 2 милиона евро за целия срок на застраховката. Тя осигурява възможност за максимално бързо и адекватно реагиране при тежка диагноза, включително злокачествено образувание, сърдечносъдови заболявания и др., без притеснения как ще се финансира лечението.

Промените в цената на застраховката

Разширяването на покритията е свързано и с повишаване на цената на застраховката, включително за съществуващи застрахователни договори. Промяната в цената на застраховката през 2019 год. ще бъде отразена към датата на изтичане на едногодишния застрахователен период, (например, ако сте сключили застраховката на 20 септември, новите условия ще влязат в сила за Вас от 21 септември 2019 година).

Застраховка ДЗИ Best Doctors може да бъде сключена както във вариант за групова полица, подходящ за корпоративни клиенти, така и като индивидуална или семейна застраховка. За пълна информация за покритията по застраховка ДЗИ Best Doctors и оферта, свържете се с Инстрейд Застрахователен брокер.

Важно!

Дзи Бест Докторс е застраховка от типа Критични болести и не заменя стандартната доброволна здравна застраховка, или доброволно здравно осигуряване. Ако все още нямате здравна застраховка, научете повече за нея и се свържете с нас за консултация и оферта.

Интервюта в медии

Error type: "Forbidden". Error message: "Access Not Configured. YouTube Data API has not been used in project 247105191375 before or it is disabled. Enable it by visiting https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/overview?project=247105191375 then retry. If you enabled this API recently, wait a few minutes for the action to propagate to our systems and retry." Domain: "usageLimits". Reason: "accessNotConfigured".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id PL7D64053F99FB705D belongs to a playlist. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.

Адрес

бул. Драган Цанков №36
СТЦ Интерпред, София 1057
Телефон: 9717777
Факс: 9711000
Website: дзо.com

Важна информация

Лични данни
Бисквитки
Този сайт е собственост на Инстрейд Застрахователен Брокер ЕООД , лиценз №35, регистриран под номер 288 от Комисият за Финансов Надзор. Регистрация от Комисията за защита на личните данни номер 24604.