Доброволно Здравно Осигуряване

Промени в статута на ДЗИ Здравно Осигуряване

ДЗИ

Съгласно промените в ЗЗО Управителния съвет на „ДЗИ-Здравно осигуряване” взе решение дружеството да бъде трансформирано в дирекция „Медицински застраховки” към „ДЗИ-Животозастраховане” ЕАД.

Основната цел на трансформацията е да отговори на нормативните изисквания, като същевременно се запазват съществуващите здравни покрития, начин на работа, възможности за използване на здравни услуги. Промяната беше организирана поетапно, по начин, който да не се отрази на клиентите.

Ние ще използваме новите възможности, които се откриват пред нас, за създаване на комбинирани продукти, включващи традиционни животозастрахователни и здравни покрития, така че клиентите да могат да получат по-комплексни услуги и по-качествено обслужване от един доставчик – „ДЗИ-Животозастраховане” ЕАД.

Дирекцията ще продължава да разработва продукти, правила и процедури, свързани с дейността по покриване на здравни рискове. В нейната дейност се включват още: поддържане на договорни отношения с лечебни заведения, координация на медицинското обслужване, пряка комуникация със застрахованите лица и застрахователните посредници. Основната дейност на дирекцията ще е централизирана.

Вашият коментар

Интервюта

Error type: "Forbidden". Error message: "The request cannot be completed because you have exceeded your quota." Domain: "youtube.quota". Reason: "quotaExceeded".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id instrade belongs to a username. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.

Адрес

бул. Драган Цанков №36
СТЦ Интерпред, София 1057
Телефон: 9717777
Факс: 9711000
Website: дзо.com

Важна информация

Лични данни
Бисквитки
Информация по чл.325 от КЗ
Този сайт е собственост на Инстрейд Застрахователен Брокер ЕООД , лиценз №35, регистриран под номер 288 от Комисият за Финансов Надзор. Регистрация от Комисията за защита на личните данни номер 24604.