Доброволно Здравно Осигуряване

Как да потърсим обезщетение след катастрофа? – Econ.bg

Пострадалите при катастрофата на „Цариградско шосе“ могат да търсят обезщетение от застрахователя „Булстрад Виена Иншурънс Груп“. От компанията заявиха, че към момента все още няма предявени претенции, информира Insmarket.bg. 

Законодателните разпоредби в такива случаи се ясни – застрахователят плаща на пострадалите, а после предявява регресен иск към виновния за възстановяване на платените суми.

Как могат да постъпят ранените, за да получат обезщетение? 

Всички пострадали могат да удостоверят, че са потърпевши от събитието. За тази цел те могат да потърсят съдействието на полицията, още преди да бъдат призовани като свидетели. Това ще бъде важно за издаването на документ, който се представя за получаване на обезщетение.

Шофьорът на таксито може да бъде подведен под отговорност по няколко начина. Единият е като срещу него бъде заведен индивидуален граждански иск от страна на всеки потърпевш. Вторият вариант е ранените при катастрофата да се договорят и да подадат колективен иск. И двата варианта обаче не са най-удобната възможност поради факта, че делото може да се забави доста.

Ако изберат втория вариант, пострадалите трябва да са наясно, че ще им бъдат присъдени различни обезщетения поради различната степен на физическа увреда. Друг е въпросът дали и при присъдени от съда суми шофьорът ще има възможност да плати на всички.

Най-удачен за потърпевшите е вариантът да потърсят директно дружеството, сключило застраховка за таксито, в случая това е „Булстрад Виена Иншурънс Груп“. Таксито има действаща застраховка „Гражданска отговорност“ към момента на произшествието. Застрахователят не носи отговорност, когато лицето, управлявало автомобила, е било пияно, както е в случая, но е длъжен да удовлетвори претенциите на пострадалите от катастрофата лица, а след това да си търси парите от обезщетенията по регресен път към шофьора.

И тук опциите за пострадалите са две – или индивидуално да предявят претенции към застрахователя, или да се съберат в групов иск. При втория случай обаче може според степента на телесна увреда на всеки пострадал от групата да бъдат поискани различни документи и присъждането на обезщетение да се забави, затова препоръката на експерти е претенциите за обезщетение да бъдат предявени индивидуално.

Застрахователят ще поиска пълен набор от документи, които пострадалите трябва да представят. Сред тях са: медицинските документи, удостоверяващи степента на физически увреждания, както и документ, че са били сред пострадалите точно при този инцидент. Последният документ може да бъде получен от дознателите по случая или от прокуратурата. За да се вземе такъв документ от прокуратурата, трябва да се знае номера на дознателната преписка, който може да бъде получен от МВР.

Ако процедурата изглежда сложна, пострадалите може да ползват квалифицирана юридическа помощ.
Не на последно място, ако събирането на всички необходими документи се забави, пострадалите трябва да знаят, че давностният срок за изплащане на обезщетение по събитие, свързано със застраховката „Гражданска отговорност“, е 5 години.

Според разпоредбите на Кодекса за застраховане лимитите на отговорност по „Гражданска отговорност“ са: за вреди на имущество – до 2 000 000 лв.; за неимуществени и имуществени вреди, вследствие телесно увреждане или смърт – при едно пострадало лице: до 2 000 000 лв., при две и повече пострадали лица: до 10 000 000 лв.


застраховане – Google News

Вашият коментар

Интервюта

Error type: "Forbidden". Error message: "Requests from referer are blocked." Domain: "global". Reason: "forbidden".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id instrade belongs to a username. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.

Адрес

бул. Драган Цанков №36
СТЦ Интерпред, София 1057
Телефон: 9717777
Факс: 9711000
Website: дзо.com

Важна информация

Лични данни
Бисквитки
Информация по чл.325 от КЗ
Този сайт е собственост на Инстрейд Застрахователен Брокер ЕООД , лиценз №35, регистриран под номер 288 от Комисият за Финансов Надзор. Регистрация от Комисията за защита на личните данни номер 24604.