Доброволно Здравно Осигуряване

Дават 90 млн. лв. за експортно застраховане – Новинар

90 млн. лв. осигурява правителството за експортно застраховане през 2013 г.

Брутният застрахователен капацитет на Българската агенция за експортно застраховане (БАЕЗ) през 2013 г. ще бъде 1 342 566 000 лв. След намаляването му с прогнозния размер на презастраховани кредитни лимити, се определя нетният застрахователен капацитет за тази година в размер на 872 668 000 лв., уточниха от кабинета.

Парите ще се използват за застраховане за сметка на държавата на експортни рискове, свързани с производство и износ на български стоки.
Според данните за развитието на експортното застраховане за 2012 г. са застраховани кредитни лимити на стойност 526 535 314 лв.

Последно обновяване 13 юни, 2013 19:50 ч.


застраховане – Google News

Вашият коментар

Интервюта

Error type: "Forbidden". Error message: "Requests from referer https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=snippet&channelId=&maxResults=8&order=date&type=video&key=AIzaSyBIKYnRmN1axcg4Wb-K5rPAVdEaxGxl4Tk are blocked." Domain: "global". Reason: "forbidden".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id instrade belongs to a username. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.

Адрес

бул. Драган Цанков №36
СТЦ Интерпред, София 1057
Телефон: 9717777
Факс: 9711000
Website: дзо.com

Важна информация

Лични данни
Бисквитки
Информация по чл.325 от КЗ
Този сайт е собственост на Инстрейд Застрахователен Брокер ЕООД , лиценз №35, регистриран под номер 288 от Комисият за Финансов Надзор. Регистрация от Комисията за защита на личните данни номер 24604.