Доброволно Здравно Осигуряване

ЯМР – какъв е пътят и колко струва?

ЯМР ядрено-магнитен резонанс

ЯМР – какъв е пътят и колко струва?

Ядрено-магнитният резонанс е едно от най-популярните напоследък образни изследвания заради високата си точност и минималните рискове, с които е свързан. Не на последно място, обаче, той е и вероятно едно от най-скъпите изследвания и по тази причина темата е изключително чувствителна и за лекари, и за пациенти. В тази статия няма да обясняваме какво точно е ЯМР и в кои случаи се прилага, а ще се опитаме да обясним накратко какъв е пътят към направата на едно такова високоспециализирано изследване и каква е неговата цена.

ЯМР по здравна каса

Изследването Ядрено-магнитен резонанс се причислява към високоспециализираните медико-диагностични дейности (ВСМДИ). Съществува механизъм за заплащане на ЯМР от НЗОК, но броят на направените и заплатени от касата изследвания е ограничен на годишна база и се обновява ежегодно чрез Националния рамков договор. Затова и да се сдобиете с разрешение за извършване на ЯМР по НЗОК е сравнително сложна и времеемка процедура. Пътят е следният:

Лекарят – специалист по Обща медицина (напр. Личен лекар), след преглед и преценка на състоянието, носочва пациента с Бл №3 към консултант- специалист, който след преглед и преценка изготвя писмо – искане до директора Здравната каса. Директорът след разглеждане на документитите издава или не издава съответното разрешение и направление. Пациентът няма ангажимент по отношение на попълването и изпращането на документите до директора на РЗОК.

Колко време отнема?

След завеждане на молбата и разглеждане на документите се издава евентуално одобрение, което лекарят специалист получава. Той има задължението да ви уведоми и тогава да издаде направление за ЯМР. В нормативните документи няма изрично посочен срок за даване на разрешение за извършване на изследването от директора на РЗОК. По думите на пациенти, преминали през процедурата, положителният резултат може да дойде и само за няколко дни, но може да минат и месеци в очакване на решението.

Важно: Дори да получите одобрение от НЗОК, касата не заплаща упойка и използване на контрастно вещество, ако се налага.

 

ЯМР срещу заплащане

Изследването ЯМР е достъпно и срещу заплащане, като може да се направи както в случай на здравословен проблем и необходимост от диагностиката му, така и с профилактична цел. Големият недостатък е високата цена на изследването – започва от 200 лв за една зона от тялото и може да набъбне сериозно, ако се налага изследване на повече зони или използване на контрастно вещество. Цената на контраста обикновено е около 150 лв. Предимството е, че можете да направите изследването във възможно най-кратък срок, особено ако имате спешен проблем и правилното му диагностициране е жизненоважно.

 

ЯМР и здравна застраховка

Много от пакетите за здравни застраховки покриват ЯМР изследване при необходимост. Покриването на това изследване и други скъпоструващи изследвания, за които се чака дълго време, понякога е и една от основните мотивации за сключване на застраховка. Просто защото навременната диагностика наистина може да е животоспасяваща.

Все пак, имайте предвид, че не всички застрахователни компании и пакети покриват ядрено-магнитен резонанс. Ако вече имате застраховка, прегледайте списъка с включени услуги. Ако ви предстои сключване на тагава, четете внимателно какво точно ви предлагат като включена услуга.

Предлаганата от нас промоционална корпоративна оферта включва ЯМР еднократно за годината, плюс контрастно вещество до 150 лв. Разгледайте пълния пакет с покрития и услуги тук.

Интервюта в медии

Адрес

бул. Драган Цанков №36
СТЦ Интерпред, София 1057
Телефон: 9717777
Факс: 9711000
Website: дзо.com

Важна информация

Лични данни
Бисквитки
Този сайт е собственост на Инстрейд Застрахователен Брокер ЕООД , лиценз №35, регистриран под номер 288 от Комисият за Финансов Надзор. Регистрация от Комисията за защита на личните данни номер 24604.