Доброволно Здравно Осигуряване

Финансовите министри налагат нови регулации на банките в ЕС

Министрите на финансите на страните от Европейския съюз подкрепиха единодушно изискванията за по-високо равнище на собствения капитал на банките, което трябва да засили устойчивостта на финансовите институции при бъдещи икономически кризи, предаде DPA.

“Надявам се, тъй като не чух някой колега да се изказва срещу компромиса, че всички сме за”, посочи датският министър на икономиката Маргрете Вестагер, която председателства срещата. При предишната среща преди две седмици 27-те министри не успяха 

Моите Пари – Българският Финансов Пътеводител

Вашият коментар

Интервюта

Error type: "Forbidden". Error message: "Requests from referer https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=snippet&channelId=&maxResults=8&order=date&type=video&key=AIzaSyBIKYnRmN1axcg4Wb-K5rPAVdEaxGxl4Tk are blocked." Domain: "global". Reason: "forbidden".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id instrade belongs to a username. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.

Адрес

бул. Драган Цанков №36
СТЦ Интерпред, София 1057
Телефон: 9717777
Факс: 9711000
Website: дзо.com

Важна информация

Лични данни
Бисквитки
Информация по чл.325 от КЗ
Този сайт е собственост на Инстрейд Застрахователен Брокер ЕООД , лиценз №35, регистриран под номер 288 от Комисият за Финансов Надзор. Регистрация от Комисията за защита на личните данни номер 24604.