Доброволно Здравно Осигуряване

Такси за изминат път вместо винетки в целия ЕС?

ЕК обмисля нови изисквания към страните-членки на Общността, така че пътните такси да не дискриминират чуждестранните шофьори, които само преминават през територията на дадена държава. Обмисля се винетките във всички страни, в които има такива такси, да бъдат събирани на основата на изминатото разстояние, а не според досегашния принцип за срочност. Според Брюксел този вариант на пътните такси в ЕС е по-справедлив и по-ясен по отношение на цената, отколкото срочните винетки.

Еврокомисарят по 

Моите Пари – Българският Финансов Пътеводител

Вашият коментар

Интервюта

Error type: "Forbidden". Error message: "Requests from referer https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=snippet&channelId=&maxResults=8&order=date&type=video&key=AIzaSyBIKYnRmN1axcg4Wb-K5rPAVdEaxGxl4Tk are blocked." Domain: "global". Reason: "forbidden".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id instrade belongs to a username. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.

Адрес

бул. Драган Цанков №36
СТЦ Интерпред, София 1057
Телефон: 9717777
Факс: 9711000
Website: дзо.com

Важна информация

Лични данни
Бисквитки
Информация по чл.325 от КЗ
Този сайт е собственост на Инстрейд Застрахователен Брокер ЕООД , лиценз №35, регистриран под номер 288 от Комисият за Финансов Надзор. Регистрация от Комисията за защита на личните данни номер 24604.