Доброволно Здравно Осигуряване

Стоян Мавродиев: Комисията за финансов надзор е стълб за стабилност на … – Агенция Фокус

  Снимка: Комисията за финансов надзор

Стоян Мавродиев: Комисията за финансов надзор е стълб за стабилност на България заедно с БНБ и Министерството на финансите

04 април 2013 | 21:32 | Агенция “Фокус”

Начало / Финанси

София. Още от създаването си Комисията за финансов надзор е замислена като стълб за финансовата стабилност на страната заедно с Българската народна банка и Министерството на финансите. Това каза Стоян Мавродиев, председател на Комисията за финансов надзор, на отбелязването на 10-годишнина от създаването на комисията, предаде репортер на Агенция „Фокус”. „Предизвикателство беше да се сблъскаме с последиците от световната финансова криза, която буквално помете пазарите и доказа на практика силата на глобализацията. Отговорихме адекватно на съществуващата несигурност в капиталовия пазар и заедно с европейските ни партньори въведохме надзорни практики и механизми, насочени пряко към стабилизирането на капиталовия пазар и на повишаване нивото на защита на интересите на участниците в него. Предизвикателство пред нас като регулатор и пред страната ни като цяло е приемането на България в Европейския съюз. Днес КФН е представител на страната ни в три от четирите европейски надзорни органа – за застраховане и пенсионно осигуряване ЕИОПА, за ценни книжа и пазари ЕСМА и Европейския съвет за системен риск ЕСРБ, където представляване страната с БНБ. Като такъв спазваме високи професионални стандарти и активно участваме в изработването на решението за регулаторна и надзорна дейност в европейски пазари”, обясни Стоян Мавродиев.
Мария КАЛОЯНОВА

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Информационна агенция “Фокус” е задължително!

Свързани новини

.

Марин Райков: Ефектите от регулацията на банковия и небанковия сектор могат да се видят въ …
04 април 2013 | 20:46 / Агенция “Фокус” / Финанси

София. Стабилността на лева и на валутния борд, устойчивостта на банковия и небанковия финансов сектор, както и провеждането на разумна фискална политика са фундаментът на финансовата стабилност на държавата. Това е базата, върху която се изгражда икономиката и се постига икономически растеж и увеличение на заетостта. Това каза премиерът Марин Райков на отбелязването на 10-годишнина на Комисията за финансов надзор, предаде репортер на Агенция „Фокус”. „Създаването на силни, независими, ефективни регулатори е добро условие за функциониране на всяка икономика. Преди 10 години банковият надзор беше вече добре структуриран, бе научил урока от банковата криза през 1996-1997 година. Но банковият и небанковият сектор бяха тогава разпокъсани и фрагментирани между отделни институции и министерства, затова до голяма степен и надзорът беше неефективен. Целта на реформата през 2003 година беше да се създаде силен, независим и отговорен регулатор, който да консолидира и да осигури ефективен надзор върху небанковия финансов сектор. Управителят на БНБ Иван Искров беше вносител на законопроекта за Комисията за финансов надзор. Ефектите от регулацията на банковия и небанковия сектор могат да се видят във всички сектори на икономиката. Финансовият сектор премина без сътресения през глобалната финансова криза през 2008 година за разлика от повечето страни в Европейския съюз и нямаше необходимост от държавна подкрепа и намеса, което се дължи до голяма степен на ефективността на регулатора – БНБ и Комисията за финансов надзор. Това е ясен индикатор за качеството на регулаторите на финансовия сектор в България. Участието на Комисията, на БНБ и Министерството на финансите в новата европейска надзорна архитектура са от особено значение от ефективното функциониране на финансовата система в страната като цяло. През 2010 година силите на комисията бяха доразвити, като фокусът беше насочен към ефективна защита на интересите на потребителите. Създаването на обединен регулаторен орган е ефективно решение, допринасящо за изграждането на един стабилен небанков финансов сектор”, каза в поздравителното си слово премиерът Райков.
Мария КАЛОЯНОВА
.

Комисията за финансов надзор отбеляза десетата си годишнина
04 април 2013 | 20:07 / Агенция “Фокус” / Финанси

София. Комисията за финансов надзор отбеляза десетата си годишнина, предаде репортер на Агенция „Фокус” . Стоян Мавродиев, председател на комисията каза, че ако трябва да обобщи в една дума случващото се във финансовия сектор за последните 10 години, тази дума ще бъде „предизвикателство” – предизвикателство да се изгради независима институция, която да се отчита единствено пред Народното събрание и предизвикателство да се сблъсква с последствията на финансовата криза. Той обясни, че Комисията за финансов надзор (КФН) е първата българска институция, която участва в проекти на Европейския съюз не като бенефициент, а като партньор от страна членка.
Не събитието присъстваха министър-председателят Марин Райков, представители на банковия и небанковия финансов сектор, посланици, управителят на Българска народна банка Иван Искров.
По думите на Искров, в момента фискалният резерв на България е 5 милиарда лева и ако не е била Комисията за финансов надзор, резервът е щял да бъде с 2 млрд. по-малко.
Председателят на Сметната палата проф. Валери Димитров посочи, че БНБ и КФН могат да служат за пример за страни, които са много по-развити от България в областта на банковия и небанковия финансов сектор.


застраховане – Google News

Вашият коментар

Интервюта

Error type: "Forbidden". Error message: "Requests from referer https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=snippet&channelId=&maxResults=8&order=date&type=video&key=AIzaSyBIKYnRmN1axcg4Wb-K5rPAVdEaxGxl4Tk are blocked." Domain: "global". Reason: "forbidden".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id instrade belongs to a username. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.

Адрес

бул. Драган Цанков №36
СТЦ Интерпред, София 1057
Телефон: 9717777
Факс: 9711000
Website: дзо.com

Важна информация

Лични данни
Бисквитки
Информация по чл.325 от КЗ
Този сайт е собственост на Инстрейд Застрахователен Брокер ЕООД , лиценз №35, регистриран под номер 288 от Комисият за Финансов Надзор. Регистрация от Комисията за защита на личните данни номер 24604.