Доброволно Здравно Осигуряване

Статистика за пазара по доброволно здравно осигуряване към края на май 2011

Комисия за финансов надзор
Комисията за застрахователен надзор публикува данните за начисления премиен приход видове пакети към месец май 2011 г.
България Здраве“  е лидер по начислен приход с 15.3% или 2.44 млн. лв. Непосредствено след „България Здраве“ са Медико 21 с 13.8%, Доверие с 13.6% и Дженерали Закрила  с 12.7%.

Брутният премиен приход към края на месец май 2011 г., реализиран от дружествата по доброволно здравно осигуряване, възлиза на 20 233 хил. лв., с което се наблюдава спад от 6,3 % на годишна база.

Най-голям относителен дял в премийния приход по доброволно здравно осигуряване заемат пакетите „Други здравноосигурителни пакети” от 32,1 % и „Извънболнична медицинска помощ” от 23,8 %.

Ръст на премийния приход на годишна база се наблюдава по пакета „Стоматологични услуги” от 33,7 %. По останалите видове пакети се отчита спад, като най-висок е той по пакета „Подобряване на здравето и предпазване от заболяване” от 19,9 % на годишна база.

Броят на здравноосигурените лица по действащи договори към 31.05.2011 г. на дружествата по доброволно здравно осигуряване възлиза на 198 580 при 191 495 към края на май 2010 г.

Вашият коментар

Интервюта

Error type: "Forbidden". Error message: "Requests from referer are blocked." Domain: "global". Reason: "forbidden".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id instrade belongs to a username. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.

Адрес

бул. Драган Цанков №36
СТЦ Интерпред, София 1057
Телефон: 9717777
Факс: 9711000
Website: дзо.com

Важна информация

Лични данни
Бисквитки
Информация по чл.325 от КЗ
Този сайт е собственост на Инстрейд Застрахователен Брокер ЕООД , лиценз №35, регистриран под номер 288 от Комисият за Финансов Надзор. Регистрация от Комисията за защита на личните данни номер 24604.