Доброволно Здравно Осигуряване

Индивидуална

Запитване

за индивидуална здравна застраховка

Попълнете формуляра и натиснете бутона Изпрати. Информация за покритията за индивидуална здравна застраховка може да видите по-долу.

  Вашето име (*)

  Вашият Email (*)

  Пол (*)
  мъжкиженски

  Възрастова група (*)

  Годишно покритие в лева на Основния пакет(?)

  ДА Желая да включа Допълнително покритие (?)

  Годишна вноска:
  0

  Допълнителна информация

  Код за сигурност
  captcha

  Въведете кода  Какво включва Основния пакет?

  1. Медицински прегледи
  Всички прегледи /първични, вторични и последващи/ извършени от лекар, лекар-
  специалист или хабилитирано лице, необходими за уточняване на диагнозата и
  лечението и за контрол на състоянието на пациента.
  2. Медицински изследвания /вкл. и в стационар/:
  Всички изследвания, необходими за откриване на причините за съществуващите
  симптоми, довели до нужда от лечение и назначени от лекар.
  Изследванията, направени по време на болничен престой, необходими за /лечението/
  диагностициране и проследяване на състоянието на осигуреното лице.
  3. Консервативно лечение
  Лекарствените средства, контрастни материи, консумативи и манипулации,
  необходими за неоперативното лечение по време на болничния престой.
  4. Оперативно лечение
  Всички видове хирургически интервенции с малка, средна и голяма сложност,
  извършени по време на болничния престой, като част от процеса на лечение.
  5. Оперативно лечение в амбулаторни условия
  Всички видове оперативни вмешателства от всякакъв вид и сложност, свързани с
  лечението на осигурените лица в амбулаторни условия.
  6. Престой в болница
  Хоспитализация в лечебни заведения за болнично лечение, както и разходите за
  лекарско и сестринско наблюдение
  *Пълно описание на пакетите е дадено в Общите условия на застрахователя

  Какво включва Допълнителния пакет?

  Помощни средства – възстановяване на разходите за патерици, бастуни,
  инвалидни столове и колички, уринатори и други в общ размер до 1000 лева за
  всяко осигурено лице през осигурителния период;
  Рехабилитация – прием, настаняване и лечение в специализирани болници за
  рехабилитация и санаториално лечение по лекарско предписание след проведено
  болнично лечение- до 10 дни за осигурителния период;
  «Второ мнение» по възникнал здравен проблем или предложено лечение – от
  независими специалисти от други лечебни заведения.
  Медицински транспорт – възстановяване на разходите за медицински
  транспорт и придружаващ персонал, ако това е необходимо от медицинска
  гледна точка в общ размер до 1000 лева за осигурителния период
  *Пълно описание на пакетите е дадено в Общите условия на застрахователя

  Може ли да плащам на месечни вноски?

  Не. Заплаща се еднократно цялата дължима годишна премия.

  Интервюта

  Error type: "Forbidden". Error message: "The request cannot be completed because you have exceeded your quota." Domain: "youtube.quota". Reason: "quotaExceeded".

  Did you added your own Google API key? Look at the help.

  Check in YouTube if the id instrade belongs to a username. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.

  Адрес

  бул. Драган Цанков №36
  СТЦ Интерпред, София 1057
  Телефон: 9717777
  Факс: 9711000
  Website: дзо.com

  Важна информация

  Лични данни
  Бисквитки
  Информация по чл.325 от КЗ
  Този сайт е собственост на Инстрейд Застрахователен Брокер ЕООД , лиценз №35, регистриран под номер 288 от Комисият за Финансов Надзор. Регистрация от Комисията за защита на личните данни номер 24604.