Доброволно Здравно Осигуряване

Образованието – най-добрата инвестиция по време на криза – Инвестор.БГ

Разговор с г-н Марио Каменов, директор на Центъра за професионално и продължаващо обучение във Висшето училище по застраховане и финанси

– Г-н Каменов как повлия кризата на образованието?

За съжаление едно от първите пера, от които се започва съкращаването на разходи в един бюджет, е образованието. Това важи и за хората, и за компаниите. Нещото, което би могло да им осигури заетост е именно инвестицията в знания и умения. Както виждате се получава един парадокс, който може да бъде избегнат.

– Как може да бъде избегнат този парадокс?

Хората трябва да се пречупят и да започнат да мислят с малко повече бизнес наосченост в това отношение. Идеята е, че за да жънеш дивиденти, трябва първо да инвестираш. Наистина по време на криза е много трудно да бъдат отделени определени средства, но също така съществуват много възможности за финансиране. Повишаването на информираността също няма да навреди.

– Какви са възможностите за финансиране в сферата на образованието?

Съществуват няколко типа. Единият е т.нар. ваучерни програми, по които всеки желаещ може да кандидатства. Друг вариант са стипендиантските програми. При нас, във Висшето училище по застраховане и финанси например, има няколко вида програми за стипендии, по които всеки един кандидат студент може да кандидатства, независимо от предпочитаната форма, степен или програма на обучение.

В момента такава програама е отворено по съвместните програми на ВУЗФ с The University of Sheffield. Кампанията е със съдействието на радио Енерджи.

Разбира се винаги можете да се обърнете към банките оторизирани да отпускат студентски заем или да проучите условията за плащане на такси в учебното заведение, което ви интересува.

– А какви варианти има за изплащане на таксите? Не се ли плащат в началото на всеки семестър?

По принцип това е реда в повечето университети. При нас във ВУЗФ обаче съществува и опция за разсрочено плащане при която се изисква при записване да се заплати само процент от таксата, а останалото на вноски, които всеки определя сам като размер, честота и падеж. Разбира се, това не се олихвява по никакъв начин, ако се спазват сроковете.

Опитваме се да сме максимално гъвкави. Целта е да се окаже помощ на студентите, които нямат достътчно средства, да си позволят да получат висше образование, да се насърчат младите хора да останат в България, като едновременно с това получат добра перспектива за професионално развитие.

По статията работи: Екип на Investor.bg


застраховане – Google News

Вашият коментар

Адрес

бул. Драган Цанков №36
СТЦ Интерпред, София 1057
Телефон: 9717777
Факс: 9711000
Website: дзо.com

Важна информация

Лични данни
Бисквитки
Информация по чл.325 от КЗ
Този сайт е собственост на Инстрейд Застрахователен Брокер ЕООД , лиценз №35, регистриран под номер 288 от Комисият за Финансов Надзор. Регистрация от Комисията за защита на личните данни номер 24604.