Доброволно Здравно Осигуряване

НСИ: Финансовият резултат на застрахователите е намалял с 84,2% през … – My Insurance

Финансовият резултат от дейността на застрахователните компании през 2010 г. е печалба в размер на 8,1 млн. лева, което е с 84,2% по-малко в сравнение с предходната година, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ). Дружествата по общо застраховане са реализирали загуба от 11 млн. лв., а животозастрахователните – печалба от 19,1 млн. лева, съобщава агенция Фокус.

Броят на лицензираните застрахователи, представили годишен отчет за дейността си в НСИ през миналата година, е 44. Оборотът им през 2010 г. по текущи цени е 1 696,1 млн. лв. и намалява с 2,4% спрямо предходната година. В животозастраховането оборотът нараства с 11,5%, докато общото застраховане отбелязва спад от 4,7%. Променя се и структурата на оборота, като относителният дял на общото застраховане намалява с 2 пункта в сравнение с предходната година и достига 84,3%. Балансовата стойност на активите на дружествата към края на годината е 3 025,9 млн. лева, или с 5,6% повече от 2009 г., сочат предварителните данни на НСИ.

През 2010 г. броят на пенсионноосигурителните компании, представили годишен отчет за дейността си през 2010 г. в НСИ, е 9, а лицензираните здравноосигурителни дружества са 20. Финансовият резултат на пенсионноосигурителните компании е печалба от 19,9 млн. лв., като спрямо 2009 г. се наблюдава ръст от 20%. При здравноосигурителни дружества през миналата година е отчетена загуба в размер на 1,3 млн. През 2009 финансовият им резултат е бил печалба от 281 хил. лева.

Яна Вичева


застраховане – Google News

Вашият коментар

Интервюта

Error type: "Forbidden". Error message: "Requests from referer https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=snippet&channelId=&maxResults=8&order=date&type=video&key=AIzaSyBIKYnRmN1axcg4Wb-K5rPAVdEaxGxl4Tk are blocked." Domain: "global". Reason: "forbidden".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id instrade belongs to a username. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.

Адрес

бул. Драган Цанков №36
СТЦ Интерпред, София 1057
Телефон: 9717777
Факс: 9711000
Website: дзо.com

Важна информация

Лични данни
Бисквитки
Информация по чл.325 от КЗ
Този сайт е собственост на Инстрейд Застрахователен Брокер ЕООД , лиценз №35, регистриран под номер 288 от Комисият за Финансов Надзор. Регистрация от Комисията за защита на личните данни номер 24604.