Доброволно Здравно Осигуряване

Новини

Новини за доброволното здравно осигуряване

ЕС прие искане на България в проектоправилата за банковия капитал

Европейските финансови министри се съобразиха със специфично изискване на България в своя обща позиция по бъдещите правила за капитала на банките в ЕС. Българските банки няма да отчитат като рискови позициите си в евро и няма да са задължени да поддържат допълнително капитал спрямо тях. Страната ни

Виж още...

Финансовите министри налагат нови регулации на банките в ЕС

Министрите на финансите на страните от Европейския съюз подкрепиха единодушно изискванията за по-високо равнище на собствения капитал на банките, което трябва да засили устойчивостта на финансовите институции при бъдещи икономически кризи, предаде DPA. “Надявам се, тъй като не чух някой колега да се изказва срещу компромиса, че

Виж още...

Такси за изминат път вместо винетки в целия ЕС?

ЕК обмисля нови изисквания към страните-членки на Общността, така че пътните такси да не дискриминират чуждестранните шофьори, които само преминават през територията на дадена държава. Обмисля се винетките във всички страни, в които има такива такси, да бъдат събирани на основата на изминатото разстояние, а не според

Виж още...

Евроинс Иншурънс Груп купи Юнайтед Здравно Осигуряване

Застрахователната група Евроинс Иншурънс Груп, собственост на Еврохолд България АД, придоби 100% от капитала на Юнайтед Здравно Осигуряване ЕАД , съобщиха от Еврохолд. Целта на покупката е да се окрупни пазарния дял на ЕИГ и в частност – на здравноосигурителния бизнес на компанията, представляван от Евроинс Здравно

Виж още...

Статистика за пазара по доброволно здравно осигуряване към края на май 2011

Комисията за застрахователен надзор публикува данните за начисления премиен приход видове пакети към месец май 2011 г. “България Здраве”  е лидер по начислен приход с 15.3% или 2.44 млн. лв. Непосредствено след “България Здраве” са Медико 21 с 13.8%, Доверие с 13.6% и Дженерали Закрила  с 12.7%.

Виж още...

Спад за доброволното здравно осигуряване

Дружествата по доброволно здравно осигуряване са реализирали брутен премиен приход от 20 233 00 лв., към края на май 2011 г., с което се наблюдава спад от 6.3% на годишна база, обяви Комисията за финансов надзор. Ръст на премийния приход на годишна база се наблюдава по пакета

Виж още...

Интервюта

Error type: "Forbidden". Error message: "Requests from referer https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=snippet&channelId=&maxResults=8&order=date&type=video&key=AIzaSyBIKYnRmN1axcg4Wb-K5rPAVdEaxGxl4Tk are blocked." Domain: "global". Reason: "forbidden".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id instrade belongs to a username. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.

Адрес

бул. Драган Цанков №36
СТЦ Интерпред, София 1057
Телефон: 9717777
Факс: 9711000
Website: дзо.com

Важна информация

Лични данни
Бисквитки
Информация по чл.325 от КЗ
Този сайт е собственост на Инстрейд Застрахователен Брокер ЕООД , лиценз №35, регистриран под номер 288 от Комисият за Финансов Надзор. Регистрация от Комисията за защита на личните данни номер 24604.