Доброволно Здравно Осигуряване

Намаляват приходите на застрахователните брокери – Труд

Приходите на застрахователните брокери последваха спада на застрахователния пазар у нас, показва статистиката на Комисията за финансов надзор. През 2012 г. постъпленията от комисиони за бранша намаляват с 1,1%, докато за периода целият застрахователен пазар се е свил с 0,7%.

Приходите от комисиони на застрахователните брокери през 2012 г. възлизат на 150,261 млн. лева. 137,190 млн. лв. от тях са получени при посредничеството за застрахователи със седалище в България, а 13,071 млн. лв. – при посредничеството за застрахователи от други държави.

128,836 млн. лв. от приходите на брокерите идват от комисиони в общото застраховане, а 8,354 млн. лв. – от животозастраховането. В същото време на годишна база приходите от комисиони в общото застраховане намаляват с 0,5 %, а в животозастраховането се понижават с 10,2%.

Комисионите на брокерите представляват 19,4% от реализирания чрез тях премиен приход в общото застраховане и 14,1% от животозастраховането.
Премийният приход, отчетен чрез застрахователните брокери през 2012 г., е 808 913 хил. лв., от които 724,827 млн. лв. в полза на застрахователи със седалище в България и 84,085 млн. лв. в полза на застрахователи от други държави. През 2012 г. целият премиен приход на застрахователния пазар е 1,598 млрд. лева.

Пазарувай в MediaMall.bg – книги, музика, филми и абонаменти


застраховане – Google News

Вашият коментар

Интервюта

Error type: "Forbidden". Error message: "Requests from referer https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=snippet&channelId=&maxResults=8&order=date&type=video&key=AIzaSyBIKYnRmN1axcg4Wb-K5rPAVdEaxGxl4Tk are blocked." Domain: "global". Reason: "forbidden".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id instrade belongs to a username. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.

Адрес

бул. Драган Цанков №36
СТЦ Интерпред, София 1057
Телефон: 9717777
Факс: 9711000
Website: дзо.com

Важна информация

Лични данни
Бисквитки
Информация по чл.325 от КЗ
Този сайт е собственост на Инстрейд Застрахователен Брокер ЕООД , лиценз №35, регистриран под номер 288 от Комисият за Финансов Надзор. Регистрация от Комисията за защита на личните данни номер 24604.