Доброволно Здравно Осигуряване

Юнайтед Медикал

Юнайтед Здравно Осигуряване е вече част от Евроинс Здравно Осигуряване

Юнайтед Здравно Осигуряване е вече част от Евроинс Здравно Осигуряване

Юнайтед Здравно Осигуряване

е фонд за доброволно здравно осигуряване, лицензиран по Закона за здравното осигуряване, създаден през 2003г. ЮЗО ви дава сигурност и спокойствие, като покрива вашите медицински разходи.
Компанията предлага на своите клиенти уникални и иновативни продукти в областта на здравеопазването в България, които са на световно ниво.
ЮЗО ви дава финансовата независимост да изберете най-доброто за вашето здраве.

Юнайтед Здравно Осигуряване предлага на достъпна цена:

  • Достъп до целия наличен ресурс от лечебни заведения, медицински специалисти и апаратура в България;
  • Свободата да избирате между всички лечебни заведения и медицински специалисти в България;
  • Медицински услуги и стоки на стойност, многократно по-голяма от направената вноска;
  • Практически неизчерпаем финансов лимит, който позволява да изберете най-доброто за вашето здраве и осигурява отговорно отношение от страна на медицинските специалисти и високо качество на медицинските услуги.