Доброволно Здравно Осигуряване

Юнайтед Медикал

Юнайтед Здравно Осигуряване е вече част от Евроинс Здравно Осигуряване

Юнайтед Здравно Осигуряване е вече част от Евроинс Здравно Осигуряване

Юнайтед Здравно Осигуряване

е фонд за доброволно здравно осигуряване, лицензиран по Закона за здравното осигуряване, създаден през 2003г. ЮЗО ви дава сигурност и спокойствие, като покрива вашите медицински разходи.
Компанията предлага на своите клиенти уникални и иновативни продукти в областта на здравеопазването в България, които са на световно ниво.
ЮЗО ви дава финансовата независимост да изберете най-доброто за вашето здраве.

Юнайтед Здравно Осигуряване предлага на достъпна цена:

  • Достъп до целия наличен ресурс от лечебни заведения, медицински специалисти и апаратура в България;
  • Свободата да избирате между всички лечебни заведения и медицински специалисти в България;
  • Медицински услуги и стоки на стойност, многократно по-голяма от направената вноска;
  • Практически неизчерпаем финансов лимит, който позволява да изберете най-доброто за вашето здраве и осигурява отговорно отношение от страна на медицинските специалисти и високо качество на медицинските услуги.

Интервюта в медии

Error type: "Forbidden". Error message: "Access Not Configured. YouTube Data API has not been used in project 247105191375 before or it is disabled. Enable it by visiting https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/overview?project=247105191375 then retry. If you enabled this API recently, wait a few minutes for the action to propagate to our systems and retry." Domain: "usageLimits". Reason: "accessNotConfigured".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id PL7D64053F99FB705D belongs to a playlist. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.

Адрес

бул. Драган Цанков №36
СТЦ Интерпред, София 1057
Телефон: 9717777
Факс: 9711000
Website: дзо.com

Важна информация

Лични данни
Бисквитки
Този сайт е собственост на Инстрейд Застрахователен Брокер ЕООД , лиценз №35, регистриран под номер 288 от Комисият за Финансов Надзор. Регистрация от Комисията за защита на личните данни номер 24604.