Доброволно Здравно Осигуряване

КЗК отмени обществена поръчка за застраховане на Топлофикация – My Insurance

Комисията за защита на конкуренцията отмени решението на изпълнителния директор на „Топлофикация София” ЕАД, с което е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Застраховане на имуществото, работниците и служителите на „Топлофикация София” ЕАД”. Производството е образувано във връзка с постъпили жалби от страна на ЗАД „Армеец” АД и „Дженерали застраховане” АД.

Решението на „Топлофикация София” е обявено като незаконосъобразно. Мотивите на КЗК са, че възложителят е нарушил разпоредбата на ЗОП, като е поставил условие за минимален премиен приход, който не съответства на сложността, предмета и обема на обществената поръчка. Подобни изисквания необосновано ограничават участието на застрахователите в процедурата.
 

Яна Вичева


застраховане – Google News

Вашият коментар

Интервюта

Error type: "Forbidden". Error message: "Requests from referer are blocked." Domain: "global". Reason: "forbidden".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id instrade belongs to a username. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.

Адрес

бул. Драган Цанков №36
СТЦ Интерпред, София 1057
Телефон: 9717777
Факс: 9711000
Website: дзо.com

Важна информация

Лични данни
Бисквитки
Информация по чл.325 от КЗ
Този сайт е собственост на Инстрейд Застрахователен Брокер ЕООД , лиценз №35, регистриран под номер 288 от Комисият за Финансов Надзор. Регистрация от Комисията за защита на личните данни номер 24604.