Доброволно Здравно Осигуряване

Капитал: Двойно здравно подсигурен

Допълнителната застраховка Заболяване е екстра, с която все повече хора предпочитат да се сдобият

Близо 200 хил. души в България си правят допълнително здравно осигуряване, или застраховка Заболяване. Причината да плащат по около 200-300 лв. на година е, че така си спестяват опашките в поликлиниките, нямат нужда от направления, осигуряват си достъп до предпочитани лекари в болница, а в определени случаи си спестяват и разходите за лекарства. Разбира се, ако се наложи.

Засега основното неудобство е, че услугата е достъпна предимно за корпоративни клиенти – предприятия с над 50 души персонал. Това означава, че ако десетина колеги в една фирма се обединят, пак може да получат оферта за групова застраховка, но тя най-вероятно няма да е толкова изгодна, колкото за 50. Големите компании ежегодно са затрупвани с оферти от 24-те активни фондове на пазара, което прави трудно отсяването на най-подходящата оферта за техните служители. Важно е да се знае, че допълнителната здравна осигуровка не освобождава клиента от плащане на задължителната, която се начислява и удържа от месечния му доход в полза на здравната каса.

Пазарът в няколко щрихи

Услугата предлагат 16 компании в общото застраховане и 8 от животозастрахователния бранш. Преди няколко години те бяха известни като здравни фондове, но бяха задължени от закона да се пререгистрират като застрахователи. По тази причина и някои отпаднаха от пазара, а много се вляха в големите групи или си извадиха лиценз.

Сред лидерите по размер на постъпленията от застраховка “Заболяване” са “Булстрад Живот Виена иншурънс груп”, “ОЗОФ Доверие”, “България”. Те диктуват и модата на пазара като изграждане на мрежа от здравни заведения и инвестициите в софтуер за обслужване на клиента.

Повече от 90% от договорите са едногодишни и изискват подновяване. Основните пакети, които се предлагат, са за доболнична помощ, болнично лечение, профилактика и възстановяване на разходи. Има пакети за стоматологична помощ, грижи у дома, транспорт при тежки случаи. Обикновено клиентите правят комбинации: например купуват доболнична помощ + стоматологични услуги или план за възстановяване на разходи за лекарства. Цените им варират в широки граници – пакет доболнична помощ може да се купи за 120 лв. годишно, но има и такива за 300 лв. И макар услугата да е една и съща, цената й за различните клиенти варира.

Причината е, че има голямо значение какъв е броят на служителите във фирмата, които се включат в осигурителната схема, какви са възрастта и полът им, какво показват натрупаните исторически данни за клиента в базите на застрахователя. Например, ако за предишни периоди статистиката показва, че процентът на разболяващи се в тази фирма е висок, застрахователят може да изисква по-висока цена. И обратно. Освен това цената зависи от това дали осигуреният избира основен или разширен пакет на услугата.

Друга особеност е, че в много случаи тези застраховки се поемат от работодателите като част от социалния пакет, с който привличат кадри и ги задържат във фирмата. Това може да изглежда като напразен разход, но само на пръв поглед – когато е осигурена адекватна, а не проформа профилактика на здравето, един работодател може да е по-спокоен, че разполага със здрави служители. Не е без значение и колко често отсъстват от работа, защото им се налага да висят по опашки или пък да идват болни и недоизлекувани на работа, защото не им се занимава с неудачите на здравното осигуряване.

Какво да се гледа при избор на фонд

Първият и най-важен тест за застрахователите, предлагащи услугата, е колко голяма е мрежата от здравни заведения, с които имат договор, и колкото е по-голяма, толкова по-добре за осигурения. Здравната застраховка към частен фонд дава право да се ползват услуги и на държавно заведение, ако те са сключили договор.

Има фондове, които са по-силни в столицата и по-слабо представени в страната, което би могло да е недостатък за фирма със служители в няколко града на България. Не всички застрахователи успяват да включват в мрежата си и национални и университетски центрове, което е съществено за осигурените, разчитащи на по-специална медицинска помощ.

Друга отправна точка е колко добър сервиз за потребителя предлага застрахователя. Да има кол-център с 24-часово обслужване не е достатъчно. Важно е телефонната слушалка отсреща да вдига квалифициран експерт по медицина. Някои дружества имат приложения за смартфони, през които могат да се получат инструкции за действие при проблем. Освен това в реално време да се получава информация за плащанията, например, ако очаквате възстановяване на разходи за лекарства.

По-ситни детайли, но от съществено значение се съдържат в общите условия на предлаганите осигурителни планове. Не само за нуждите на сравняването на оферти е препоръчително да се изчете внимателно списъкът от заболявания, които са изключени от покритието, защото макар пациентите да имат някакви очаквания, онкологичните, хроничните и психологичните заболявания имат различен статут при различните фондове. Някъде раковите заболявания са напълно изключени, докато другаде може да се покриват диагностициране и начални стадии на лечение до химио- и лъчетерапия. По различен начин фондовете третират хомеопатичната здравна помощ и наблюдението при бременност.

Факторът щетимост

В застрахователния бизнес има една формула, която клиентите са се научили да гледат, за да преценят доколко застрахователят се опитва да избегне плащането на щети. Тя разглежда записания премиен приход и сумата на изплатените обезщетения. В здравното застраховане обаче нещата не могат да се разглеждат толкова схематично. Има компании, при които съотношението на изплатените обезщетения спрямо премийния приход е над 60% и това са обикновено фондовете от общото застраховане. В същото време в животозастраховането щетимостта е под 50%. Това обаче не значи, че едните са по-малко щедри от другите. Зад тези разлики могат да се крият няколко специфики: различната ефективност (в това число на актюерските екипи) в преценката за себестойността и цената на предлагания продукт, преследването на масовост на застраховката и дори стремежът за увеличаване на пазарния дял. Каквато и да е причината, допълнителното здравно осигуряване е добра възможност за застраховка срещу неприятностите на държавното здравеопазване.

Източник:

http://www.capital.bg/pazari/lichni_finansi/2017/01/13/2898489_dvoino_zdravno_podsiguren/

Вашият коментар