Доброволно Здравно Осигуряване

Здравна застраховка и хоспитализация – какво трябва да знаем?

Здраввна застраховка и хоспитализация

Здравна застраховка и хоспитализация – какво трябва да знаем?

Предстои ви влизане в болница и знаете, че имате здравна застраховка. Това е страхотна новина и застраховката със сигурност ще ви помогне за един по-лек престой в болницата. Също така, най-вероятно ще ви спести и средства за допълнителни консумативи и материали, които не се покриват от НЗОК. А те често са важна част от лечението и възстановителния период.

Все пак, и при наличието на такова удобство като здравната застраховка, трябва да имате предвид няколко неща, ако се готвите за планов прием в болница. Застраховката ще ви бъде най-полезна, ако сте предварително подготвени за това какво точно покрива тя, както и за всички процедури и документи, които са необходими за признаването на разходите от застрахователя. В противен случай рискувате някои разходи да не ви бъдат признати или да си създадете допълнителна работа, свързана с документация, която ще ви създаде излишни нерви точно в най-неподходящия момент. Ето някои важни неща по темата здравна застраховка и хоспитализация:

Здравната застраховка НЕ замества пакета от НЗОК

Това е основно правило при доброволните здравни застраховки, те много рядко се сключват на здравно неосигурени пациенти и изискването за непрекъснатост на осигуряването остава и през срока на действие на здравната застраховка. В този ред на мисли, всички покрития по здравната застраховка надграждат, а не заместват пакетите за лечение, предоставяни от НЗОК. Какво означава това?

При постъпване в болница, дори да имате здравна застраховка, все още не нуждаете от направление за хоспитализация, издадено от личния лекар или друг изпращащ специалист. Застраховката ви не покрива разхода, който НЗОК би следвало да плати на здравното заведение за процедурата или клиничната пътека, по която се налага хоспитализация.

При хоспитализация, здравната застраховка покрива допълнителни екстри и разходи, които не влизат в основния гарантиран пакет – допълнителни консумативи, самостоятелна стая, избор на екип и т.н. Преди да постъпите в болницата, прочетете внимателно общите условия на вашата застраховка, за да се уверите кои точно допълнителни разходи се покриват. Някои полици не покриват разходи за консумативи или други допълнителни услуги.

 Документи и процедури

Ако хоспитализацията ви е планова, осведомете се предварително какви са процедурите за завеждане и покриване на произтичащите от нея разходи. Някои здравни заведения работят директно със застрахователните компании и ще си търсят плащанията направо от тях, ако се наложи да ползвате услугите им. Това е най-удобният вариант. Друга вариант е вие да си платите всички произтичащи разходи, след което от здравното заведение да ви издат разходни документи, които да предоставите на застрахователя.

Ако се налага спешна хоспитализация и не можете да реагирате, е добре някой ваш близък да се свърже възможно най-скоро със застрахователя и да се информира за нужните документи и процедури. Своевременното информиране може да ви спести доста трудности след това, както и непризнати разходи.

Лимити на отговорност

Не забравяйте, че стандартните здравни застраховки почти винаги имат лимит на отговорност до определена сума. Тоест, много е възможно застраховката да покрива разходи за здравеопазване до 2000, 3000, 5000 лв на година или някаква друга фиксирана сума. И застрахователят да откаже да ви възстанови суми над лимита. Информирайте се предварително или възможно най-скоро за подобни ограничения.

Важно: Стандартната здравна застраховка рядко е в състояние да покрие скъпоструващи лечения или манипулации, особено ако се касае за тежки и критични заболявания. Продуктът, който покрива подобни разходи, се нарича Застраховка Критични болести. Тя е с лимит на отговорност до 2 млн. лв и покрива лечението на заболявания като рак, сърдечносъдови заболявания, органна недостатъчност и др. Застраховката покрива включително трансплантации на органи или скъпоструващи лечения по цял свят.

Интервюта в медии

Адрес

бул. Драган Цанков №36
СТЦ Интерпред, София 1057
Телефон: 9717777
Факс: 9711000
Website: дзо.com

Важна информация

Лични данни
Бисквитки
Този сайт е собственост на Инстрейд Застрахователен Брокер ЕООД , лиценз №35, регистриран под номер 288 от Комисият за Финансов Надзор. Регистрация от Комисията за защита на личните данни номер 24604.