Доброволно Здравно Осигуряване

Застрахователите с 558,4 млн. лв. приходи – Novini.BG (информация за медиите)

558,4 млн. лв. са приходите на застрахователите в България за първите четири месеца на годината. Това е ръст от 8,4% на годишна база и вероятно е знак, че секторът вече се възстановява от кризата. За сравнение в края на април 2012 г. премийният приход на застрахователните дружества отчита спад от 4,2% на годишна база, показват данни на Комисията за финансов надзор (КФН), цитирани от в. “Монитор”.

Компаниите от бранша са събрали най-много премии по линия на общото застраховане, в което влизат постъпленията от автомобилните, имуществените полици, тези за професионална отговорност и др. Така премийният приход по общо застраховане към края на април възлиза на 460,2 млн. лв., което е ръст от 6,7% на годишна база. Към същия месец на 2012 г. годишният спад е бил в размер на 5,3 на сто.

Данните на финансовия надзор показват още, че автомобилните застраховки осигуряват 73,6% от брутния премиен приход на дружествата по общо застраховане. На годишна база постъпленията от тези полици се увеличават с 6,7 на сто и на практика те движат пазара на общото застраховане.

Премийният приход само по линия на “Гражданска отговорност”, свързана с притежаването на моторно превозно средство, възлизат на 202,6 млн. лв. Към тях се добавят и премиите по застраховките за сухопътни превозни средства. На имуществените полици се падат 16,4% от общия размер на приходите по общо застраховане, става ясно още от статистиката на КФН. Събраните премии по тези застраховки също се увеличават със 7,5% на годишна база.

Според данните на финансовия надзор, най-много обезщетения са изплатили застрахователите по автомобилни полици. Към края на април дружествата са платили 234 млн. лв. обезщетения. От тях 88,9% са били по застраховки, свързани с притежаване на моторно превозно средство. По полиците “Злополука” са дадени обезщетения за 2,4 млн. лв. към края на април. По застраховките по “Обща гражданска отговорност” платените суми възлизат на 1,3 млн. лв. В тази група влизат всички средства, платени заради причинени вреди на трети лица. Например тук са включени обезщетенията по застраховките “Отговорност на работодателя”, “Гражданска отговорност при ползване на огнестрелно оръжие”, полиците за професионална отговорност и др.

Статистиката на КФН показва още, че за времето от януари до април премийните приходи, които са получили животозастрахователите, възлизат на 98,3 млн. лв. Това е със 17,5% повече спрямо същия период на 2012 г. Към април миналата година ръстът е бил от едва 1,4%.

17,8 млн. лв. е премийният приход, получен от дружествата по доброволно здравно осигуряване за времето от януари до април тази година, показват още данните. Това е спад от 15,8% спрямо същия период на 2012 г. Все пак към април има сериозен ръст на премиите от пакети, свързани със стоматологични услуги. При тях увеличението е с близо 15%. Според статистиката броят на лицата, които имат договори по доброволно здравно осигуряване, е 184 299. Към края на април 2012 г. те са били 181 233-ма души.


застраховане – Google News

Вашият коментар

Интервюта

Error type: "Forbidden". Error message: "Requests from referer https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=snippet&channelId=&maxResults=8&order=date&type=video&key=AIzaSyBIKYnRmN1axcg4Wb-K5rPAVdEaxGxl4Tk are blocked." Domain: "global". Reason: "forbidden".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id instrade belongs to a username. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.

Адрес

бул. Драган Цанков №36
СТЦ Интерпред, София 1057
Телефон: 9717777
Факс: 9711000
Website: дзо.com

Важна информация

Лични данни
Бисквитки
Информация по чл.325 от КЗ
Този сайт е собственост на Инстрейд Застрахователен Брокер ЕООД , лиценз №35, регистриран под номер 288 от Комисият за Финансов Надзор. Регистрация от Комисията за защита на личните данни номер 24604.