Доброволно Здравно Осигуряване

Евроинс Иншурънс Груп купи Юнайтед Здравно Осигуряване

Застрахователната група Евроинс Иншурънс Груп, собственост на Еврохолд България АД, придоби 100% от капитала на Юнайтед Здравно Осигуряване ЕАД , съобщиха от Еврохолд. Целта на покупката е да се окрупни пазарния дял на ЕИГ и в частност – на здравноосигурителния бизнес на компанията, представляван от Евроинс Здравно Осигуряване ЕАД. Сделката се очаква да бъде финализирана до края на месец май.

Евроинс  Здравно Осигуряване е създадена през 2004 г. По последни данни на КФН пазарният дял на компанията към края на м. ноември 2011 г. е 7.2%, като за 2009 г., 2010 г. и 2011 г. ръстът в приходите спрямо предходната година е съответно 52.8%,96.5% и 30.8%. Броят на осигурените лица по действащи договори към края на 2011 г. е 22 723, което представлява 12.1% от очаквания общ брой доброволно здравно осигурени лица за 2011 г.

Евроинс Здравно Осигуряване работи с широка национална мрежа от здравни заведения в цялата страна. Компанията предлага комбинация от здравноосигурителни пакети, заедно с комплексно медицинско обслужване. В момента Евроинс Здравно Осигуряване работи с над 450 партньори, които са лечебни заведения, диагностични и консултативни центрове, медицински центрове, специализирани медицински центрове и болнични заведения.

Юнайтед Здравно Осигуряване е фонд за доброволно здравно осигуряване, създаден през 2003 г. Пазарният дял на компанията към края на м.ноември 2011 г. е 2.0%.
С придобиването на фонда Евроинс Здравно Осигуряване ще влезе в топ 3 на българския пазар по доброволно здравно осигуряване, част от амбициозната програма за развитие на компанията. Прогнозата за приходите от здравноосигурителния бизнес към края на 2012 г. е 4 400 хил. лв. или ръст от 35% спрямо 2011 г., а прогнозният брой осигурени лица – 27 000.

Очакванията на ръководството след приключването на сделката са да се оптимизира и разшири дейността на компанията, както и да се предлагат по-добри и комплексни условия на обслужване.

investor.bg

Вашият коментар

Интервюта

Error type: "Forbidden". Error message: "Requests from referer https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=snippet&channelId=&maxResults=8&order=date&type=video&key=AIzaSyBIKYnRmN1axcg4Wb-K5rPAVdEaxGxl4Tk are blocked." Domain: "global". Reason: "forbidden".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id instrade belongs to a username. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.

Адрес

бул. Драган Цанков №36
СТЦ Интерпред, София 1057
Телефон: 9717777
Факс: 9711000
Website: дзо.com

Важна информация

Лични данни
Бисквитки
Информация по чл.325 от КЗ
Този сайт е собственост на Инстрейд Застрахователен Брокер ЕООД , лиценз №35, регистриран под номер 288 от Комисият за Финансов Надзор. Регистрация от Комисията за защита на личните данни номер 24604.