Доброволно Здравно Осигуряване

Готвят здравна застраховка според нуждите на клиента – Inews.bg

Клиентът плаща само за това застрахователно покритие, от което реално се нуждае

Готвят здравна застраховка според нуждите на клиента

Ирина Пейчева, директор дирекция “Злополука, заболяване, туристически застраховки и асистанс” в ЗАД “Виктория”, пред ИНСМАРКЕТ

Госпожо Пейчева, ЗАД “Виктория” обяви, че навлиза на пазара на здравното застраховане. Защо решихте да стъпите на този пазар и сега ли е точният момент за това?

Решихме да навлезем в здравното застраховане заради предоставената законова възможност застрахователните компании да могат да сключват медицински застраховки. Досега това беше право само на дружествата за доброволно здравно осигуряване. След хармонизирането на нашето законодателство с европейското, с промени в Закона за здравното осигуряване и Кодекса за застраховането, сега тази дейност ще се осъществява от застрахователните компании (общо- и  животозастрахователни). На заварените ДЗО е дадена възможност за лицензиране като застрахователни компании.

Разкажете повече за самата застраховка?

Предмет на здравната застраховка е финансовото обезпечаване на здравни услуги и стоки, произтичащи от заболяване или злополука.

Това финансовото обезпечаване се извършва по един от трите начина: възстановяване на направените разходи от застрахованото лице; абонаментно обслужване в лечебно заведение, с което компанията има сключен договор; изплащане на суми на изпълнителите на медицинска помощ, които не са договорни партньори на “Виктория”.

Какви са покритията по застраховката?

Основното покритие, което предлагаме, е “Болнична помощ”. То включва прием и настаняване на болен, престой в болнично отделение, преглед, изследвания и назначение на лечение, консултация със специалисти,  манипулации, изследвания, консервативно лечение, оперативно лечение.

Допълнителните покрития са: “Извънболнична помощ” (лекарски прегледи – първичен и вторичен, консултация на болен, посещение в дома на болен, клинични изследвания, манипулации, подготовка за планова хоспитализация, амбулаторни  операции); “Подобряване условията на медицинска грижа” (сестринско наблюдение, настаняване на болен, медицински транспорт); “Възстановяване на разходи” (платени лекарствени средства, превързочни материали, помощни и корекционни средства, импланти, контрастни вещества и др.); “Бременност и раждане” (проследяване на бременност, клинични  изследвания, манипулации, избор на екип при раждане, неонатология).

Предлагаме и модул “Профилактика”, като искам да подчертая, че профилактичните програми са за възрастни и деца. Вместо семейството да се чуди как да проведе задължителните “проверки” на зрението и гръбнака на децата преди първия учебен ден,  може да се възползва от профилактичните програми за деца, които предлагаме.

По-важното, което исках да изтъкна е, че застраховката се сключва на модулен принцип: основно покритие  + серия от допълнителни модули, според предпочитанията на клиента. Това всъщност е и най-голямото предимство на застраховката, сключена в ЗАД “Виктория” – клиентът плаща само за това застрахователно покритие, от което реално се нуждае.

Какви са лимитите на покритие?

Основното и допълнителните покрития се предлагат в 3 опции – Основна, Стандартна и Луксозна, комбинирани в зависимост от заделения бюджет за здравно застраховане.

Бихте ли дали ориентировъчни примери за порядъка на премиите?

За около 40 лв. месечно (данъчното облекчение по ЗОДЛ, нашите кандидати за застраховане могат да получат полица с включени всички допълнителни модули.

Предлагате ли отстъпки по застраховката и какви?

По застраховката се предлагат серия от отстъпки. Освен традиционните отстъпки за групови застраховки, аранжирани в зависимост от броя на включените в групата, в случай че пациент сключи полица и добави и семейството си, получава отстъпка от 5% от премията на лицата над 18 години, а за децата сме още по-атрактивни, защото за тях клиентът получава отстъпка от 40%.

Към какви клиенти сте ориентирани?

Както към индивидуални клиенти и семейства, така и към групи, при които застраховката е или за тяхна сметка, или за сметка на техния работодател, който също получава данъчно облекчение.

Мотото на ЗАД “Виктория” е “Здравните застраховки = Медицинска грижа по Ваш избор”. Къде виждате избора на клиента?

Изборът на клиента е навсякъде в процеса на здравно застраховане, но най-важният избор според мен е следният:

– при сключване на застраховката: застрахователното покритие, нивото на покритие, вида и обхвата на профилактиката, как да се сключи застраховката.

– при застрахователно събитие: лечебното заведение, вида на настаняването и лекуващият лекар. Застраховката дава право да се отиде там, където клиентът има доверие и ще се чувства по-добре обгрижен. Застрахованият решава за какво и кога да се използват средствата от лимитите по полицата и коя форма на финансиране да ползва.

По принцип, при разработването на продукта се водихме от философията, че клиентите ни знаят по-добре от нас какво им е нужно, изгодно и удобно, затова нашата задача беше да осигурим наличието на избор чрез постигане на максимална гъвкавост на застраховката. Считам, че сме  постигнали много в това отношение.  

Кога реално стартира продуктът?

Здравната застраховка ще бъде промотирана в 12 града на страната. От 14 юли стартираме здравни празници в София, Пловдив, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Плевен, Варна, Бургас, Хасково, Шумен, Добрич и Благоевград.

Първият град, откъдето стартира кампанията, е Стара Загора, на 14 юли.

Застраховки могат да бъдат сключени във всеки от тези градове след протичане на здравния празник, а за цялата страна – от началото на месец септември. 

Информация от партньор на iNews


застраховане – Google News

Вашият коментар

Интервюта

Error type: "Forbidden". Error message: "Requests from referer https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=snippet&channelId=&maxResults=8&order=date&type=video&key=AIzaSyBIKYnRmN1axcg4Wb-K5rPAVdEaxGxl4Tk are blocked." Domain: "global". Reason: "forbidden".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id instrade belongs to a username. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.

Адрес

бул. Драган Цанков №36
СТЦ Интерпред, София 1057
Телефон: 9717777
Факс: 9711000
Website: дзо.com

Важна информация

Лични данни
Бисквитки
Информация по чл.325 от КЗ
Този сайт е собственост на Инстрейд Застрахователен Брокер ЕООД , лиценз №35, регистриран под номер 288 от Комисият за Финансов Надзор. Регистрация от Комисията за защита на личните данни номер 24604.