Доброволно Здравно Осигуряване

Влошен морал на плащане у италианските фирми – Econ.bg

С една от най-силно индустриализираните икономики в еврозоната, Италия преживява седем последователни тримесечия на спад на брутния вътрешен продукт (БВП). Нивото на активност бележи намаление от 2.4% през 2012 г., и се очаква да се свие с още 1.7% през 2013 г. За сравнение, спадът в еврозоната е 0,6%, се казва в анализ на компанията за застраховане Coface (“Кофас”).

Потреблението на домакинствата намалява заради свиването на покупателната способност и високата безработица. В дългосрочен план, върху растежа ще окаже влияние изключително слабото ниво на активност и малкото иновации, се казва още в анализа.

Динамиката на износа е благоприятна, но тя не е  в състояние да компенсира свиването при вътрешното търсене. При липса на ресурси за инвестиции, италианските компании губят сериозен дял от световния пазар. Те са в капана на един порочен кръг: загубата на конкурентоспособност води до намаляване на маржовете, което от своя страна влияе върху по-лошите резултати и върху постигането на по-високи печалби.

Ръстът на неплащанията се дължи на редица фактори, освен на рецесията, смятат от “Кофас”.

Предвид тези условия, компанията отбелязва значително влошаване в практиките на плащане на италиански компании. Традиционно те се характеризират с по-висок процент на неплащане от тези в останалите европейски страни, но от началото на кризата тази разлика се увеличи. Анализът на специалистите на компанията за кредитно застраховане отбелязва източниците на тази тревожна тенденция.

Икономическата ситуация не е единственият фактор за нивата на неплащане в Италия. Дори ако нивото на ръст в страната е идентично с това на нейните съседи, този процент все още ще бъде по-висок. Въпреки че равнищата на доходност и на задлъжнялост са в рамките на средните за Европа, италианските компании се сблъскват с рекорден спад в печалбите си което се отразява върху способността им да финансират инвестициите си.

Степента на зависимост на компаниите от банкови кредити, в момент, когато италианските банки стават все по-малко достъпни по отношение на възможностите за финансиране заради влошаване на качеството на активите им, е фактор, който също допринася за тези проблеми.

Рисковете дружества да бъдат в несъстоятелност, съпътстващи проблемите с паричните потоци нараства заради преобладаващия дял на малките компании в страната. Там 95% от фирмите имат по-малко от 10 служители. Това е много по-голям процент, отколкото в останалата част на Европа. В ситуация на несигурност тези малки фирми регистрират спад в производителността.

Още една особеност в икономиката в страната е забавянето на плащанията в публичния сектор. Традиционно сроковете там са много дълги – 170 дни. За сравнение във Франция са 60 дни, в Португалия 135, а в Гърция – 159. Това сериозно отслабва компаниите, които работят с публичния сектор. 

В резултат на всичко това, компанията е преразгледала прогнозите за растеж за тази година за Италия надолу с 1.7%.

“Влошаването на морала на плащане на компаниите се наблюдава от началото на кризата и не е единствено в резултат на настоящите икономически трудности. Той е свързан и със структурни проблеми, включително превес на малки компании, които се характеризират с несигурност, както и с дългия срок за плащане в публичния сектор”. Това заяви Ив Злотовски, главен икономист на “Кофас”.

По думите му решението на италианското правителство да се заемат с някои от тези проблеми е добра новина. Страната има и едно важно предимство: разнообразна специализация, която може да посрещне търсене от страна на динамично развиващите се икономики. Единствено значителни реформи обаче ще дадат възможност този сериозен потенциал да бъде използван, смята икономистът.

По данни на Италианския институт за външна търговия търговският обмен между България и Италия възлиза на около 3,5 милиарда евро през 2012 година. Същевременно редица италиански фирми предвиждат инвестиции в нашата страна.


застраховане – Google News

Вашият коментар

Интервюта

Error type: "Forbidden". Error message: "Requests from referer https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=snippet&channelId=&maxResults=8&order=date&type=video&key=AIzaSyBIKYnRmN1axcg4Wb-K5rPAVdEaxGxl4Tk are blocked." Domain: "global". Reason: "forbidden".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id instrade belongs to a username. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.

Адрес

бул. Драган Цанков №36
СТЦ Интерпред, София 1057
Телефон: 9717777
Факс: 9711000
Website: дзо.com

Важна информация

Лични данни
Бисквитки
Информация по чл.325 от КЗ
Този сайт е собственост на Инстрейд Застрахователен Брокер ЕООД , лиценз №35, регистриран под номер 288 от Комисият за Финансов Надзор. Регистрация от Комисията за защита на личните данни номер 24604.